Prawo

Encyklopedia Prawa

Spółki jednoosobowe
A B C D E F G H I J K L M N O P R S ś T U W Y Z
Spółki jednoosobowe
Zgodnie z art. 4 Kodeksu Spółek Handlowych, spółką jednoosobową jest spółka kapitałowa, której wszystkie udziały albo akcje należą do jednego wspólnika albo akcjonariusza. Polskie prawo dopuszcza utworzenie takiej spółki wyłącznie w stosunku do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjnej. Zakładanie jednoosobowych spółek akcyjnych prognozowane jest dla skarbu państwa oraz związków samorządu terytorialnego i jednoosobowych spółek Skarbu Państwa.
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może być utworzona przez jedną albo więcej osób w każdym celu prawnie dopuszczalnym, chyba że ustawa stanowi inaczej. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie może być zawiązana wyłącznie przez inną jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.
Powiązane hasła

  • Adres publikacyjny: