Prawo

Encyklopedia Prawa

Subsydiarna odpowiedzialność wspólnika
A B C D E F G H I J K L M N O P R S ś T U W Y Z
Subsydiarna odpowiedzialność wspólnika
Art. 31 Kodeksu Spółek Handlowych reguluje, że wierzyciel spółki może prowadzić egzekucję z majątku wspólnika w przypadku, gdy egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna (subsydiarna odpowiedzialność wspólnika). Nie stanowi to przeszkody do wniesienia powództwa przeciwko wspólnikowi zanim egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna. Subsydiarna odpowiedzialność wspólnika nie dotyczy zobowiązań powstałych przed wpisem do rejestru.
Powiązane hasła

  • Adres publikacyjny: