Prawo

Encyklopedia Prawa

Konwersja wierzytelności na udziały
A B C D E F G H I J K L M N O P R S ś T U W Y Z
Konwersja wierzytelności na udziały
Pokrycie udziałów, po podwyższeniu kapitału zakładowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, dopuszczalne jest także przez oświadczenie wspólnika o przeniesieniu - na poczet tego udziału - jego wierzytelności przysługującej mu wobec tej spółki.

Konwersja wierzytelności na akcje lub udziały jest jednym z rodzajów wygaszenia wierzytelności, jaka przysługuje wierzycielowi wobec spółki. Konwersja wierzytelności na udziały lub akcje jest dopuszczalna jedynie w sytuacjach kiedy spółka jest wypłacalna, a wierzytelność ma pokrycie w aktywach spółki.

Zgodne oświadczenie stron wyrażone w formie pisemnej powoduje, że wierzyciel otrzymując udziały lub akcje spółki, zaspokaja tym samym swoją wierzytelność od spółki. Treść umowy ma decydujące znaczenie, ponieważ rozstrzyga, czy operacja stanowi potrącenie czy wniesienie wkładu niepieniężnego. Przedmiotem wkładu niepieniężnego mogą być wierzytelności. Jeżeli jednak przedmiotem konwersji, w wyniku której dochodzi do zmiany wierzytelności wspólnika wobec spółki na udziały, jest wierzytelność wspólnika wobec osoby trzeciej, nie może być ona jako prawo majątkowe przedmiotem potrącenia umownego lub dokonanego w trybie art. 498 k.c. Może ona stanowić jedynie wkład niepieniężny.
Powiązane hasła

  • Adres publikacyjny: