Prawo

Encyklopedia Prawa

Spółki powiązane
A B C D E F G H I J K L M N O P R S ś T U W Y Z
Spółki powiązane
Zgodnie z art. 4 Kodeksu Spółek Handlowych, spółką powiązaną jest spółka kapitałowa, w której inna spółka handlowa albo spółdzielnia dysponuje bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 20% głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik lub użytkownik, albo na podstawie porozumień z innymi osobami lub która posiada bezpośrednio co najmniej 20% udziałów albo akcji w innej spółce kapitałowej.
Powiązane hasła

  • Adres publikacyjny: