organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ RADOMSKIEJ FARY - RADOM

 • KRS:0000317228
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ RADOMSKIEJ FARY
 • Adres:26-600 RADOM, RWAŃSKA 6
 • Miasto:RADOM
 • Gmina:M. RADOM
 • Powiat:M. RADOM
 • Województwo:MAZOWIECKIE
 • Data nadania cechy OPP:2009-11-30
 • Konto bankowe:54109026880000000111168820
 • Zadania OPP:3) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  10) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - RADOM
więcej...
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE