organizacje pożytku publicznego

POLSKIE TOWARZYSTWO STWARDNIENIA ROZSIANEGO ODDZIAŁ W RADOMIU - RADOM

 • KRS:0000031960
 • Nazwa: POLSKIE TOWARZYSTWO STWARDNIENIA ROZSIANEGO ODDZIAŁ W RADOMIU
 • Adres:26-600 RADOM, OSIEDLOWA 38 / 14
 • Miasto:RADOM
 • Gmina:M. RADOM
 • Powiat:M. RADOM
 • Województwo:MAZOWIECKIE
 • Data nadania cechy OPP:2008-02-19
 • Adres WWW:http://www.ptsr.pl
 • Konto bankowe:11150016471216400092700000
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  5) ochrona i promocja zdrowia
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - RADOM
więcej...
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE