organizacje pożytku publicznego

FUNDACJA "DOBRY DUSZEK" - RADOM

 • KRS:0000239253
 • Nazwa: FUNDACJA "DOBRY DUSZEK"
 • Adres:26-600 RADOM, MOKRA 2
 • Miasto:RADOM
 • Gmina:M. RADOM
 • Powiat:M. RADOM
 • Województwo:MAZOWIECKIE
 • Data nadania cechy OPP:2008-01-31
 • Adres WWW:http://fundacjadobryduszek.pl
 • Konto bankowe:13175012530000000006130151
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
  5) ochrona i promocja zdrowia
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  23) promocja i organizacja wolontariatu
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - RADOM
więcej...
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE