organizacje pożytku publicznego

CARITAS DIECEZJI RADOMSKIEJ - RADOM

 • KRS:0000222733
 • Nazwa: CARITAS DIECEZJI RADOMSKIEJ
 • Adres:26-604 RADOM, KOŚCIELNA 5
 • Miasto:RADOM
 • Gmina:M. RADOM
 • Powiat:M. RADOM
 • Województwo:MAZOWIECKIE
 • Data nadania cechy OPP:2004-12-02
 • Adres WWW:http://www.radom.caritas.pl/
 • Konto bankowe:52124032591111001004300572
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
  5) ochrona i promocja zdrowia
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  20) pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą
  23) promocja i organizacja wolontariatu
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - RADOM
więcej...
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE