organizacje pożytku publicznego

FUNDACJA "CHAŁUBIŃSZCZAKÓW" - RADOM

 • KRS:0000229661
 • Nazwa: FUNDACJA "CHAŁUBIŃSZCZAKÓW"
 • Adres:26-600 RADOM, MARIACKA 25
 • Miasto:RADOM
 • Gmina:M. RADOM
 • Powiat:M. RADOM
 • Województwo:MAZOWIECKIE
 • Data nadania cechy OPP:2005-04-25
 • Konto bankowe:15124057031111000048984696
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - RADOM
więcej...
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE