organizacje pożytku publicznego

HOSPICJUM KRÓLOWEJ APOSTOŁÓW - RADOM

 • KRS:0000185346
 • Nazwa: HOSPICJUM KRÓLOWEJ APOSTOŁÓW
 • Adres:26-600 RADOM, WIEJSKA 2
 • Miasto:RADOM
 • Gmina:M. RADOM
 • Powiat:M. RADOM
 • Województwo:MAZOWIECKIE
 • Data nadania cechy OPP:2004-07-15
 • Adres WWW:http://hospicjum.radom.pl
 • Konto bankowe:98124032591111001015638947
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
  5) ochrona i promocja zdrowia
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  23) promocja i organizacja wolontariatu
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - RADOM
więcej...
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE