organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM NIEWIDOMYM I NIEDOWIDZĄCYM "NADZIEJA" - RADOM

 • KRS:0000050740
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM NIEWIDOMYM I NIEDOWIDZĄCYM "NADZIEJA"
 • Adres:26-600 RADOM, STRUGA 86
 • Miasto:RADOM
 • Gmina:M. RADOM
 • Powiat:M. RADOM
 • Województwo:MAZOWIECKIE
 • Data nadania cechy OPP:2004-07-21
 • Konto bankowe:67911500020011000668170010
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - RADOM
więcej...
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE