organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE CENTRUM MŁODZIEŻY "ARKA" W RADOMIU - RADOM

 • KRS:0000084608
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE CENTRUM MŁODZIEŻY "ARKA" W RADOMIU
 • Adres:26-600 RADOM, CHROBREGO 7/9
 • Miasto:RADOM
 • Gmina:M. RADOM
 • Powiat:M. RADOM
 • Województwo:MAZOWIECKIE
 • Data nadania cechy OPP:2005-02-01
 • Adres WWW:http://www.arka.radom.pl
 • Konto bankowe:54124032591111001004216437
 • Zadania OPP:5) ochrona i promocja zdrowia
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  10) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
  23) promocja i organizacja wolontariatu
  24) działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-23
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - RADOM
więcej...
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE