organizacje pożytku publicznego

RADOMSKIE STOWARZYSZENIE "POMOCNE DŁONIE" - RADOM

 • KRS:0000180582
 • Nazwa: RADOMSKIE STOWARZYSZENIE "POMOCNE DŁONIE"
 • Adres:26-600 RADOM, MALCZEWSKIEGO 16
 • Miasto:RADOM
 • Gmina:M. RADOM
 • Powiat:M. RADOM
 • Województwo:MAZOWIECKIE
 • Data nadania cechy OPP:2005-03-04
 • Adres WWW:http://www.radomskibankczasu.pl
 • Konto bankowe:27911500020010000166360001
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
  5) ochrona i promocja zdrowia
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  16) porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym
  20) pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - RADOM
więcej...
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE