Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Umowy miedzynarodowe, Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, Ujednolicone akty prawne, Akty prawne - strona 1/3
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych - umowy miedzynarodowe
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 218 poz. 1619
  Porozumienie z dnia 6 kwietnia 2006 r. Administracyjne, podpisane w Warszawie dnia 27 czerwca 2007 r., w sprawie stosowania Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Macedonii o zabezpieczeniu społecznym
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 172 poz. 1231
  Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Bułgarii o zabezpieczeniu społecznym, podpisana w Sofii dnia 9 czerwca 2005 r.
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 93 poz. 775
  Konwencja Nr 102 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotycząca minimalnych norm zabezpieczenia społecznego, przyjęta w Genewie dnia 28 czerwca 1952 r.
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 75 poz. 660
  Umowa o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów, podpisana w Warszawie dnia 26 marca 2003 r.
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 95 poz. 953
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie organizowania regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 28 poz. 246
  Porozumienie Administracyjne podpisane w Warszawie dnia 17 czerwca 2003 r. w sprawie stosowania Konwencji o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Hiszpanii, podpisanej w Madrycie dnia 22 lutego 2001 r
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 28 poz. 244
  Konwencja o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Hiszpanii, podpisana w Madrycie dnia 22 lutego 2001 r
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 78 poz. 710
  Porozumienie między Ministrem Pracy i Polityki Społecznej Rzeczypospolitej Polskiej a Ministrem Pracy i Spraw Socjalnych Republiki Czeskiej w sprawie wypłaty świadczeń oraz przeprowadzania kontroli administracyjnej i lekarskiej, sporządzone w Pradze dnia 10 grudnia 2002 r
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2002
  nr 195 poz. 1646
  Porozumienie Administracyjne dotyczące warunków stosowania Konwencji w sprawie zabezpieczenia społecznego zawartej między Rzecząpospolitą Polską a Wielkim Księstwem Luksemburga, sporządzone w Luksemburgu dnia 5 lipca 2002 r
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2001
  nr 143 poz. 1596
  Konwencja między Rzeczypospolitą Polską a Wielkim Księstwem Luksemburga w sprawie zabezpieczenia społecznego, sporządzona w Warszawie dnia 1 lipca 1996 r.
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2001
  nr 104 poz. 1131
  Porozumienie sporządzone w Wiedniu dnia 19 września 2000 r. w sprawie realizacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrii o zabezpieczeniu społecznym, sporządzonej w Warszawie dnia 7 września 1998 r
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2000
  nr 104 poz. 1105
  Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrii o zabezpieczeniu społecznym, sporządzona w Warszawie dnia 7 września 1998 r
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1999
  nr 8 poz. 67
  Europejska Karta Społeczna sporządzona w Turynie dnia 18 października 1961 r
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1991
  nr 108 poz. 468
  Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o zabezpieczeniu społecznym, sporządzona w Warszawie dnia 8 grudnia 1990 r
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1987
  nr 13 poz. 78
  Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Libijską Arabską Dżamahiriją Ludowo-Socjalistyczną o ubezpieczeniu społecznym, podpisana w Trypolisie dnia 2 grudnia 1985 r
  Więcej
nowsze 1 2 3
 • Adres publikacyjny: