Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Bułgarii o zabezpieczeniu społecznym, podpisana w Sofii dnia 9 czerwca 2005 r.
Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Bułgarii o zabezpieczeniu społecznym, podpisana w Sofii dnia 9 czerwca 2005 r.
Sygnatura:Dziennik Ustaw 2006 nr 172 poz. 1231
Tytuł:Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Bułgarii o zabezpieczeniu społecznym, podpisana w Sofii dnia 9 czerwca 2005 r.
Data ogłoszenia:2006-09-28
Data wejscia w życie:2006-11-01
Treść ujednolicona tego dokumentu nie jest dostępna.
Treść niejednolitą można znaleźć na stronie: Dziennik Ustaw - rok 2006 nr 172 poz. 1231