Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Przepisy wspólne, Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, Ujednolicone akty prawne, Akty prawne - strona 1/2
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych - przepisy wspólne
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 174 poz. 1263
  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie urlopów funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 186 poz. 1560
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji z dnia 16 września 2005 r. w sprawie ekwiwalentów pieniężnych za niewykorzystane przez funkcjonariusza Straży Granicznej urlopy i czas wolny od służby
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 166 poz. 1608
  Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 122 poz. 1146
  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie zwrotu kosztów funkcjonariuszowi Agencji Wywiadu w razie odwołania z urlopu wypoczynkowego
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2002
  nr 97 poz. 883
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie zwrotu kosztów funkcjonariuszowi Straży Granicznej w razie odwołania z urlopu
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2002
  nr 86 poz. 785
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie wprowadzenia płatnych urlopów dodatkowych dla funkcjonariuszy Straży Granicznej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2002
  nr 86 poz. 784
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie urlopów funkcjonariuszy Straży Granicznej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2002
  nr 81 poz. 741
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2002 r. w sprawie wprowadzenia płatnych urlopów dodatkowych dla policjantów
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2002
  nr 81 poz. 740
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2002 r. w sprawie urlopów policjantów
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2002
  nr 74 poz. 676
  Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2002
  nr 37 poz. 348
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 marca 2002 r. w sprawie trybu zwrotu kosztów przejazdu i innych poniesionych kosztów przysługujących policjantowi w razie odwołania z urlopu wypoczynkowego
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2001
  nr 106 poz. 1162
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 sierpnia 2001 r. w sprawie zwrotu kosztów spowodowanych odwołaniem strażaka Państwowej Straży Pożarnej z urlopu
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2001
  nr 71 poz. 737
  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 czerwca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2001
  nr 1 poz. 5
  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania nauczycielom urlopów dla dalszego kształcenia się, dla celów naukowych, artystycznych, oświatowych i z innych ważnych przyczyn oraz ulg i świadczeń związanych z tym kształceniem, a także organów uprawnionych do ich udzielania.
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1999
  nr 8 poz. 67
  Europejska Karta Społeczna sporządzona w Turynie dnia 18 października 1961 r
  Więcej
nowsze 1 2
 • Adres publikacyjny: