Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Podróże służbowe, Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, Ujednolicone akty prawne, Akty prawne - strona 1/2
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych - podróże służbowe
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 190 poz. 1405
  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006r. w sprawie warunków kierowania osób za granicę w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych oraz szczególnych uprawnień tych osób
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 197 poz. 1641
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji z dnia 19 września 2005 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminów zwrotu funkcjonariuszowi Straży Granicznej kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 175 poz. 1466
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji z dnia 7 września 2005 r. w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 241 poz. 2416
  Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 88 poz. 813
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie należności przysługujących funkcjonariuszowi Służby Więziennej z tytułu podróży służbowych na obszarze kraju i przeniesień
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 67 poz. 622
  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 2003 r. w sprawie świadczeń przysługujących funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego za podróże służbowe, przeniesienia lub delegowania
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2002
  nr 236 poz. 1991
  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2002
  nr 236 poz. 1990
  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2002
  nr 208 poz. 1773
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości i warunków przyznawania funkcjonariuszom Biura Ochrony Rządu należności pieniężnych za podróże służbowe
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2002
  nr 192 poz. 1607
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie należności pieniężnych otrzymywanych przez policjantów delegowanych do pełnienia służby poza granicami państwa w kontyngencie policyjnym
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2002
  nr 191 poz. 1598
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 października 2002 r. w sprawie wysokości, warunków i trybu przyznawania policjantom należności za podróże służbowe i przeniesienia
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2002
  nr 180 poz. 1501
  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 października 2002 r. w sprawie świadczeń przysługujących funkcjonariuszom Agencji Wywiadu za podróże służbowe, przeniesienia lub oddelegowania
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2002
  nr 76 poz. 693
  Ustawa z dnia 17 grudnia 1974 r. o uposażeniu żołnierzy niezawodowych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2002
  nr 66 poz. 597
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2002 r. w sprawie wysokości i warunków wypłacania świadczeń urzędnikom państwowym przeniesionym do pracy w innej miejscowości
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2002
  nr 27 poz. 271
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy
  Więcej
nowsze 1 2
 • Adres publikacyjny: