Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Bank Gospodarstwa Krajowego, Prawo finansowe i bankowe, Ujednolicone akty prawne, Akty prawne - strona 1/1
Prawo finansowe i bankowe - Bank Gospodarstwa Krajowego
 • Dziennik Ustaw 2008
  nr 93 poz. 590
  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie noclegowni i domów dla bezdomnych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 87 poz. 583
  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie zawierania przez Bank Gospodarstwa Krajowego z bankami umów określających zasady korzystania ze środków Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 70 poz. 471
  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 kwietnia 2007 r. w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie noclegowni i domów dla bezdomnych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 221 poz. 1618
  Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 23 listopada 2006 r. w sprawie ogólnych warunków umów dotyczących dopłat do oprecentowania kredytów preferencyjnych oraz zakresu okresowych informacji o udzielonych dopłatach
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 183 poz. 1354
  Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 121 poz. 834
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie wynagrodzenia prowizyjnego Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu prowadzenia Funduszu Kolejowego
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 98 poz. 686
  Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania Bankowi Gospodarstwa Krajowego akcji stanowiących własność Skarbu Państwa w wybranych spółkach
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 156 poz. 1526
  Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 27 sierpnia 2003 r. w sprawie nadania statutu Bankowi Gospodarstwa Krajowego
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 65 poz. 594
  Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 50 poz. 432
  Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania Bankowi Gospodarstwa Krajowego akcji i udziałów stanowiących własność Skarbu Państwa
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2001
  nr 156 poz. 1823
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia prowizyjnego, pobieranego przez Bank Gospodarstwa Krajowego z tytułu przyznania premii termomodernizacyjnej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2001
  nr 153 poz. 1751
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu obliczania kosztów finansowania i przyjmowania rynkowej stawki oprocentowania krótkoterminowego dla poszczególnych walut, zasad stosowania stałych stóp procentowych oraz określenia tabeli opłat i prowizji stosowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego w trakcie obowiązywania umów DOKE
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1999
  nr 86 poz. 956
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 października 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu rozliczeń z tytułu dopłat ze środków budżetu państwa do oprocentowania kredytów udzielonych przez banki na usuwanie skutków powodzi oraz prowizji przysługującej Bankowi Gospodarstwa Krajowego z tytułu tych rozliczeń
  Więcej
nowsze 1 starsze
 • Adres publikacyjny: