Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

świadectwa i dyplomy, Prawo dla każdego, Ujednolicone akty prawne, Akty prawne - strona 2/2
Prawo dla każdego - świadectwa i dyplomy
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 256 poz. 2572
  Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 249 poz. 2498
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia wymagań, jakim powinni odpowiadać wojewódzcy inspektorzy nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, geodeci województw, geodeci powiatowi i geodeci gminni
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 89 poz. 828
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 13 poz. 136
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 stycznia 2003 r. w sprawie świadectw służby funkcjonariuszy Służby Więziennej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2002
  nr 137 poz. 1156
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 lipca 2002 r. w sprawie świadectw zdolności żeglugowej statków żeglugi śródlądowej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2002
  nr 93 poz. 828
  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie świadectwa służby w Agencji Wywiadu
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2002
  nr 93 poz. 827
  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie świadectwa służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2002
  nr 81 poz. 738
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2002 r. w sprawie świadectw służby i opinii o służbie funkcjonariuszy Straży Granicznej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2002
  nr 34 poz. 319
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 marca 2002 r. w sprawie świadectwa służby oraz opinii służbowej funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2000
  nr 70 poz. 824
  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2000 r. w sprawie dokumentowania znajomości języka obcego przez przewodników turystycznych i pilotów wycieczek.
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1998
  nr 92 poz. 584
  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o uznaniu ekwiwalencji w szkolnictwie wyższym, sporządzona w Warszawie dnia 23 lipca 1997 r
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1996
  nr 62 poz. 286
  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1996
  nr 60 poz. 282
  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1993
  nr 103 poz. 472
  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 października 1993 r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1992
  nr 36 poz. 155
  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych
  Więcej
1 2 starsze
 • Adres publikacyjny: