Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Komitet Polityki Naukowej i Naukowo-Technicznej , Prawo dla każdego, Ujednolicone akty prawne, Akty prawne - strona 1/1
Prawo dla każdego - Komitet Polityki Naukowej i Naukowo-Technicznej
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 76 poz. 532
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 maja 2006 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz zniesienia Ministerstwa Edukacji i Nauki
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 161 poz. 1359
  Rozporządzenie Ministra Nauki I Informatyzacji z dnia 4 sierpnia 2005 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych na naukę
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 124 poz. 1040
  Rozporządzenie Ministra Nauki I Informatyzacji z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na organizowanie i finansowanie realizacji projektów badawczych, projektów celowych i zadań z zakresu działalności wspomagającej badania
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 106 poz. 898
  Rozporządzenie Ministra Nauki I Informatyzacji z dnia 7 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu przeprowadzania kontroli realizacji badań naukowych, prac rozwojowych i innych zadań finansowanych ze środków finansowych na naukę oraz wydatkowania tych środków
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 93 poz. 782
  Rozporządzenie Ministra Nauki I Informatyzacji z dnia 19 maja 2005 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków Rady Nauki, zespołów specjalistycznych i interdyscyplinarnych oraz recenzentów i ekspertów powoływanych przez ministra właściwego do spraw nauki
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 238 poz. 2390
  Ustawa z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki
  Więcej
nowsze 1 starsze
 • Adres publikacyjny: