Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Spółdzielczość mieszkaniowa, Prawo budowlane, Ujednolicone akty prawne, Akty prawne - strona 1/1
Prawo budowlane - spółdzielczość mieszkaniowa
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 125 poz. 873
  Ustawa z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 213 poz. 2084
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 grudnia 2003 r. w sprawie wzoru informacji sporządzanej przez spółdzielnie mieszkaniowe oraz banki prowadzące kasy mieszkaniowe
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 188 poz. 1848
  Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 119 poz. 1116
  Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 119 poz. 1115
  Ustawa z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 51 poz. 441
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie umorzeń zadłużenia z tytułu przejściowego wykupienia odsetek od kredytów mieszkaniowych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 51 poz. 440
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie rozliczeń z bankami z tytułu przejściowego wykupienia ze środków budżetu państwa odsetek od kredytów mieszkaniowych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2001
  nr 71 poz. 734
  Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1994
  nr 119 poz. 567
  Ustawa z dnia 12 października 1994 r. o zasadach przekazywania zakładowych budynków mieszkalnych przez przedsiębiorstwa państwowe
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1990
  nr 40 poz. 230
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 1990 r. w sprawie zasad i trybu przejęcia przez wojewodów list kandydatów zarejestrowanych w związkach spółdzielni mieszkaniowych, a także obsługi i kierowania kandydatów do spółdzielni mieszkaniowych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1989
  nr 1 poz. 1
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1988 r. w sprawie ogólnych zasad udzielania kredytu bankowego na cele mieszkaniowe
  Więcej
 • Monitor Polski 1996
  nr 7 poz. 86
  Uchwała I Kongresu Spółdzielczości z dnia 30 maja 1995 r. w sprawie uchwalenia statutu Krajowej Rady Spółdzielczej
  Więcej
nowsze 1 starsze

 • Adres publikacyjny: