Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Przepisy ogólne, Prawo budowlane, Ujednolicone akty prawne, Akty prawne - strona 1/2
Prawo budowlane - przepisy ogólne
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 231 poz. 1700
  Ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 58 poz. 398
  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie określenia stanowisk w Służbie Leśnej, na których zatrudnionym pracownikom przysługuje bezpłatne mieszkanie albo równoważnik pieniężny, oraz sposobu i trybu przyznawania i zwalniania tych mieszkań, a także ustalania i wypłaty równoważnika pieniężnego
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 181 poz. 1326
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 września 2006 r. w sprawie szczególnych uprawnień żołnierzy w czynnej służbie wojskowej do przejazdów na koszt wojska
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 241 poz. 2035
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji z dnia 18 listopada 2005 r. w sprawie przydziału i zwalniania lokali mieszkalnych oraz kwater tymczasowych przysługujących strażakom Państwowej Straży Pożarnej, a także warunków zmiany lokali mieszkalnych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 236 poz. 2008
  Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 119 poz. 1012
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji z dnia 13 czerwca 2005 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 31 poz. 266
  Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 279 poz. 2756
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie ryczałtu z tytułu zajmowania lokalu mieszkalnego przez żołnierzy odbywających czynną służbę wojskową oraz ich małżonków
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 261 poz. 2603
  Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 243 poz. 2432
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 października 2004 r. w sprawie numeracji porządkowej nieruchomości
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 208 poz. 2128
  Ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 167 poz. 1758
  Ustawa z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 140 poz. 1351
  Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 1 sierpnia 2003 r. w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania przetargów na dzierżawę nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2002
  nr 207 poz. 1761
  Ustawa z dnia 26 kwietnia 1996 r. o Służbie Więziennej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2002
  nr 58 poz. 540
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie przydzielania lokali mieszkalnych funkcjonariuszom Straży Granicznej przeniesionym do służby w innej miejscowości, zasad zwalniania lokali mieszkalnych i zwracania pomocy finansowej udzielonej tym funkcjonariuszom na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu
  Więcej
nowsze 1 2

 • Adres publikacyjny: