Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Przepisy ogólne, Kodeksy, Ujednolicone akty prawne, Akty prawne - strona 2/2
Kodeksy - przepisy ogólne
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 152 poz. 1494
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 2003 r. w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania tymczasowego aresztowania
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 152 poz. 1493
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 2003 r. w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania kary pozbawienia wolności
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2002
  nr 91 poz. 812
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 czerwca 2002 r. w sprawie zakresu praw i obowiązków podmiotów sprawujących dozór, zasad i trybu wykonywania dozoru oraz trybu wyznaczania przez stowarzyszenia, organizacje i instytucje swoich przedstawicieli do sprawowania dozoru
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2000
  nr 29 poz. 369
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie zasad organizacji i warunków przeprowadzania badań psychologicznych i psychiatrycznych w ośrodkach diagnostycznych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1997
  nr 123 poz. 777
  Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1997
  nr 90 poz. 557
  Kodeks karny wykonawczy z dnia 6 czerwca 1997 r.
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1968
  nr 10 poz. 52
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 marca 1968 r. w sprawie czynności komorników
  Więcej
 • Monitor Polski 1992
  nr 17 poz. 132
  Zarządzenie Prokuratora Generalnego z dnia 27 maja 1992 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania prokuratorów wojskowych przy wnoszeniu sprzeciwów i wystąpień oraz przeprowadzaniu kontroli przestrzegania prawa
  Więcej
1 2 starsze
 • Adres publikacyjny: