Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Koszty sądowe w sprawach cywilnych, Kodeksy, Ujednolicone akty prawne, Akty prawne - strona 1/1
Kodeksy - koszty sądowe w sprawach cywilnych
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 135 poz. 957
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu ponoszenia kosztów prawa pomocy w celu ugodowego załatwienia sporu przed wszczęciem postępowania
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 27 poz. 200
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie określenia wzoru oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby fizycznej ubiegającej się o zwolnienie od kosztów sądowych w postępowaniu cywilnym
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 27 poz. 199
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 167 poz. 1398
  Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 10 poz. 67
  Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o prawie pomocy w postępowaniu w sprawach cywilnych prowadzonym w państwach członkowskich Unii Europejskiej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 156 poz. 1528
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat od wniosków o wydanie odpisów ksiąg wieczystych i zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej wydawanych przez Centralną Informację Ksiąg Wieczystych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2001
  nr 90 poz. 1011
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 sierpnia 2001 r. w sprawie pobierania przez notariuszy opłat sądowych od wniosków o wpis do księgi wieczystej zamieszczanych w aktach notarialnych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1965
  nr 21 poz. 135
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 maja 1965 r. w sprawie częściowego zwalniania od kosztów sądowych w postępowaniu cywilnym
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1964
  nr 43 poz. 296
  Kodeks postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. -
  Więcej
nowsze 1 starsze
 • Adres publikacyjny: