Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Kierowcy, Kodeksy, Ujednolicone akty prawne, Akty prawne - strona 1/2
Kodeksy - kierowcy
 • Dziennik Ustaw 2008
  nr 124 poz. 805
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 lipca 2008r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 197 poz. 1437
  Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 11 października 2007 r. w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów przeprowadzających egzaminy kandydatów na kierowców i kierowców
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2007
  nr 125 poz. 874
  Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 217 poz. 1834
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 108 poz. 908
  Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 69 poz. 622
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 kwietnia 2005 r. w sprawie badań psychologicznych kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz wykonujących pracę na stanowisku kierowcy
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 265 poz. 2644
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 122 poz. 1269
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie kursów dokształcających kierowców wykonujących transport drogowy
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 89 poz. 855
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 24 poz. 215
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2004 r. w sprawie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 20 poz. 183
  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 lutego 2004 r. w sprawie wzoru i opisu świadectwa ukończenia kursu z zasad eksploatacji i kierowania pojazdem specjalnym i używanym do celów specjalnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w wojskowym ośrodku szkolenia kierowców
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 2 poz. 15
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 stycznia 2004 r. w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2002
  nr 237 poz. 2012
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnej powołanej przez podmiot prowadzący kurs dokształcający dla kierowców przewożących towary niebezpieczne
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2002
  nr 236 poz. 1998
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego.
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2002
  nr 199 poz. 1671
  Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych
  Więcej
nowsze 1 2
 • Adres publikacyjny: