Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Kierowcy, Kodeksy, Ujednolicone akty prawne, Akty prawne - strona 2/2
Kodeksy - kierowcy
 • Dziennik Ustaw 2002
  nr 37 poz. 342
  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 marca 2002 r. w sprawie wzoru i opisu dokumentu stwierdzającego uprawnienie do kierowania pojazdem przez żołnierza zasadniczej służby wojskowej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2001
  nr 92 poz. 1028
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 sierpnia 2001 r. w sprawie centralnej ewidencji kierowców
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1997
  nr 145 poz. 979
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 1997 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa i higieny służby strażaków oraz zakresu ich obowiązywania w stosunku do innych osób biorących udział w akcjach ratowniczych, ćwiczeniach lub szkoleniu
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1994
  nr 131 poz. 663
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 1994 r. w sprawie sposobu dokumentacji i ewidencji grzywien za wykroczenia, ściąganych w postępowaniu mandatowym, oraz organów właściwych w sprawach rozprowadzania i rozliczania bloczków mandatowych
  Więcej
1 2 starsze
 • Adres publikacyjny: