Trwa ładowanie...
bDHHgUpx

Notowania

Ważne terminy

04.01.2016 0:00

PRAWO
 / 
Kurs dokształcający dla kierowców

Dnia 4 stycznia 2016 r. wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie...

01.09.2014 0:00

PRAWO
 / 
Religia w publicznych szkołach i przedszkolach

Dnia 1 września 2014 r. wchodzi w życie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie...

01.09.2014 0:00

PRAWO
 / 
Ocenianie, klasyfikowanie i promocja uczniów i słuchaczy

Dnia 1 września 2014 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie...

31.08.2014 0:00

PRAWO
 / 
Prawo o ruchu drogowym

Dnia 31 sierpnia 2014 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2013.991).

26.07.2014 15:30

JAROSŁAW KALINOWSKI
 / 
Konflikt w Polskim Stronnictwie Ludowym. Nie było próby sił na radzie naczelnej partii

- Byliśmy w gotowości do ataku, ale okazało się, że Waldek znowu się wycofał - zdradził jeden ze stronników byłego szefa PSL.

bDHHgUpz
01.07.2014 0:00

PRAWO
 / 
Prawo o ruchu drogowym

Dnia 1 lipca 2014 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.

01.06.2014 0:00

PRAWO
 / 
Prokuratura, Prawo o ustroju sądów powszechnych, Sąd Najwyższy

Dnia 1 czerwca 2014 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o prokuraturze, ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz ustawy o Sądzie Najwyższym.

07.05.2014 0:00

PRAWO
 / 
Oddawcze skrzynki pocztowe

Dnia 7 maja 2014 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie oddawczych skrzynek pocztowych.

05.05.2014 7:07

WIADMOMOŚCI
 / 
Polski oficer z misji OBWE już w domu

Nie jest wykluczone, że dziś spotka się z nim minister obrony narodowej Tomasz Siemoniak.

bDHHgUpF
01.05.2014 0:00

PRAWO
 / 
Ustawa o cudzoziemcach

Dnia 1 maja 2014 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.

30.04.2014 0:00

PRAWO
 / 
Prawo o ruchu drogowym

Dnia 30 kwietnia 2014 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 4 marca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.

18.04.2014 0:00

PRAWO
 / 
Kodeks postępowania cywilnego

Dnia 18 kwietnia 2014 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego.

16.04.2014 0:00

PRAWO
 / 
Prawa zamówień publicznych

Dnia 16 kwietnia 2014 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw.

bDHHgUpG
11.04.2014 0:00

PRAWO
 / 
Zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych

Dnia 11 kwietnia 2014 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od...

10.04.2014 0:00

PRAWO
 / 
Kodeks postępowania cywilnego

Dnia 10 kwietnia 2014 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 293).

09.04.2014 0:00

PRAWO
 / 
Nowe wzory podatkowych formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych

Dnia 9 kwietnia 2014 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych.

05.04.2014 0:00

PRAWO
 / 
Wzór oświadczenia osoby fizycznej ubiegającej się o zwolnienie od kosztów sądowych w postępowaniu cywilnym

Dnia 5 kwietnia 2014 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 lutego 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie...

01.04.2014 0:00

PRAWO
 / 
Zwolnienia VAT

Dnia 1 kwietnia 2014 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od...