Prawo o ruchu drogowym

Dnia 1 lipca 2014 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2014 r. z wyjątkiem: 

1) art. 2, który wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia; 

2) art. 3, który wchodzi w życie z dniem 1 września 2014 r.; 

3) art. 1 pkt 3, który wchodzi w życie z dniem 4 stycznia 2016 r. 

e-prawnik.pl
Czytaj także
Polecane galerie