Kurs dokształcający dla kierowców

Kurs dokształcający dla kierowców

Dnia 4 stycznia 2016 r. wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie kursu dokształcającego w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz praktycznego szkolenia w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym (Dz.U.2013.809).

Rozporządzenie wydane na podstawie  art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. Nr 30, poz. 151, z późn. zm. ) określa:

1) szczegółowe programy: 

a) kursu dokształcającego w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

b) praktycznego szkolenia w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym; 

2) wzory dokumentów związanych z przeprowadzaniem kursu i szkolenia, o których mowa w pkt 1; 

3) wysokość opłaty za kurs dokształcający w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego; 

4) wysokość opłaty za praktyczne szkolenie w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym. 

e-prawnik.pl
Czytaj także
Polecane galerie