Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na

Kredyt po rozwodzie - kto powinien spłacać raty?

0
Podziel się:

Jeśli małżonkowie razem zaciągali kredyt hipoteczny, to po rozwodzie dla banku formalnie nadal są oboje dłużnikami, nawet jeśli mieszkanie sąd przyznał tylko jednemu.

Kredyt po rozwodzie - kto powinien spłacać raty?

Jednym z dylematów, który dotyka rozwodzących się małżonków jest wspólne zobowiązanie kredytowe. Pojawiają się wówczas pytania. * *Kto ma spłacać kredyt po rozwodzie? Co z kredytem po rozstaniu?

W wyniku podziału majątku małżeńskiego sąd, mimo iż wielu tak sądzi, nie zajmuje się dzieleniem długów wspólnych małżonków. Może przyznać np. mieszkanie lub dom (bo z reguły one są obciążone kredytem) mężowi albo żonie. Takie rozstrzygnięcie sądu nie jest jednoznaczne z tym, że zobowiązanie kredytowe przechodzi na tego małżonka, który stał się właścicielem tego składnika majątkowego, i że wyłącznie on odpowiada teraz za spłatę kredytu, a drugi z małżonków w wyniku takiej decyzji staje się wolnym od tego obciążenia. Nadal obciąża on małżonków i jeśli razem go zaciągnęli, nadal są wspólnie dłużnikami dla banku. Sąd jedynie może wskazać, kto ma płacić zadłużenie. Banku jednak sam w sobie taki zapis nie zobowiązuje.

Może się też zdarzyć, że małżonkowie dzieląc majątek, dokonują tej czynności przed notariuszem. Również i w takiej sytuacji, w akcie notarialnym, może pojawić się zapis, dotyczący tego, że tylko jeden z nich w wyniku takiego podziału staje się zobowiązanym do spłaty kredytu.

Możliwa jest zatem sytuacja, która zdarza się całkiem nierzadko, w której małżonek, który otrzymał dom lub mieszkanie i według orzeczenia sądu lub umowy zawartej przed notariuszem, powinien spłacać kredyt, uchyla się od tego obowiązku. Dla drugiego z byłych małżonków pojawia się wówczas ogromny kłopot. Formalnie bowiem jest on nadal dla banku dłużnikiem. Zatem, kiedy według orzeczenia sądu lub umowy zawartej przed notariuszem, zobowiązany będzie się uchylał, bank - wierzyciel ma pełne prawo zwrócić się o spłatę do tego drugiego małżonka. Osoba taka nie może zasłaniać sie przed bankiem z powołaniem na orzeczenie sądu bądź umowę zawartą przed notariuszem, a w przypadku braku wpłaty raty kredytu, bank może uzyskać tytuł wykonawczy i egzekwować dług również i od tego małżonka, przed komornikiem.

Jednak małżonek taki nie postaje bez żadnych szans, ponieważ orzeczenie sądu, czy też zapis w umowie notarialnej, jest dla niego podstawą, by z powodu takiego zapisu, jak i z powodu braku istnienia wspólności ustawowej małżeńskiej, przed sądem, w odrębnym postępowaniu, domagać na zasadzie tzw. roszczenia regresowego zwrotu wpłaconych za inną osobę pieniędzy.

Czytaj więcej [ ( http://static1.money.pl/i/h/59/93243.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/rozdzielnosc;majatkowa;jak;ja;ustanowic;w;malzenstwie,127,0,1220223.html) *Mąż nie odpowiada za długi żony jeśli... * Po wprowadzeniu rozdzielności majątkowej jeden z małżonków nie będzie odpowiadać, wypracowanym przez siebie majątkiem, za długi drugiego.

Jedyną drogą, aby uniknąć takich sytuacji jest, aby były małżonek, który stał się wyłącznym właścicielem mieszkania lub domu obciążonego kredytem, udał się do banku razem z byłym małżonkiem, zgodnie z podziałem majątku zwolnionym od obowiązania, i załatwili tę kwestię. Bez współdziałania aktualnego właściciela, drugi z eks-małżonków, sam nic nie zdziała. Wymagana jest jego zgoda, szczególnie podpis, do podjęcia takich działań przez byłego właściciela nieruchomości obciążonej zobowiązaniem kredytowym.

Procedurę rozpocząć należy od złożenia stosownego wniosku do banku, aby ten, jako wierzyciel zwolnił tego z byłych małżonków, który nie jest już właścicielem nieruchomości obciążonej kredytem i wpisał, jako zobowiązanego wyłącznie tego, którym nim, zgodnie z podziałem majątku pozostał.

Jednak jest to dopiero początek drogi i wcale nie oznacza to, że wszczęta przez byłych małżonków procedura oznacza zakończenie sprawy powodzeniem. Należy tutaj zaznaczyć, że bank w takiej sytuacji chroni i dba wyłącznie o własny interes. Bank - wierzyciel jest zdecydowanie w lepszej sytuacji mając dwóch, niż jednego dłużnika. Bank musi mieć przede wszystkim pewność, że po tym kiedy wyrazi zgodę na zmianę dłużnika z dwóch byłych małżonków na jednego z nich, zobowiązanie kredytowe będzie przez tego dłużnika spłacane. By sprawdzić te wszystkie okoliczności, bank wdraża całą procedurę, w wyniku której sprawdza przede wszystkim zdolność kredytową tego z byłych małżonków, który ma wyłącznie spłacać kredyt.

Procedura sprawdzania zdolności kredytowej jest podobna do tej, przy ubieganiu się o przyznanie kredytu. Bank będzie żądał stosownych dokumentów - zaświadczenia o zarobkach, zaświadczeń o innych przychodach, a także innych obciążeniach finansowych osoby, która miałaby sama spłacać kredyt. Nadto zdarza się, że bank żąda dodatkowych zabezpieczeń, np. dodatkowego poręczenia. Może też pojawić się sytuacja, kiedy dłużnik będzie musiał znaleźć innego współkredytobiorcą, w miejsce byłego współmałżonka. Ustalając tę nową sytuację, bada się nadto aktualną wartość rynkową nieruchomości obciążonej kredytem.

Kiedy bank ustali już, iż bez obaw dla własnego interesu, może dokonać powyższej zmiany, sporządzany jest do umowy kredytowej stosowny aneks, na podstawie, którego następuje zmiana dłużnika. Aneks taki zwalnia byłego małżonka, któremu w udziale nie przypadła nieruchomość obciążona kredytem, od odpowiedzialności wobec banku za zaciągnięty w małżeństwie kredyt.

Czytaj więcej w Money.pl
Mąż nie odpowiada za długi żony jeśli... Po wprowadzeniu rozdzielności majątkowej jeden z małżonków nie będzie odpowiadać, wypracowanym przez siebie majątkiem, za długi drugiego.
Masz długi? Wierzyciel może siegnąć po... Spłata długów jednego z małżonków z majątku wspólnego może nastąpić tylko w sytuacji, gdy zobowiązanie zostało zaciągnięte za zgodą drugiego.
Jest ważne rozstrzygnięcie dla małżonków _ Pułap żądań majątkowych jest dostosowywany do możliwości małżonka winnego, bo alimenty nie mogą być narzędziem zemsty finansowej _.

Autorka jest adwokatem w Kancelarii Hejnar-Zawisza w Warszawie

Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
money.pl
KOMENTARZE
(0)