Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Money.plPrawoAktualnościOkiem eksperta

Rozdzielność majątkowa. Jak ją ustanowić w małżeństwie

2012-12-24 06:40

Rozdzielność majątkowa. Jak ją ustanowić w małżeństwie

Rozdzielność majątkowa. Jak ją ustanowić w małżeństwie

Małżonkowie z dniem zawarcia związku małżeńskiego, z mocy prawa podlegają wspólności majątkowej. Obowiązuje ona od daty zawarcia małżeństwa. W przypadku braku odmiennych uregulowań, nie ma potrzeby ustanawiania tego ustroju aktem notarialnym, gdyż powstaje on z mocy prawa. Jednakże, w toku trwania małżeństwa pojawiają się różne okoliczności, które powodują, że małżonkowie decydują się na ustanowienie rozdzielności majątkowej.

Jeśli mąż i żona dobrowolnie podejmują taki krok, powinni udać się do notariusza, ponieważ umowa o ustanowienie rozdzielności majątkowej musi być zawarta, pod rygorem nieważności, w formie aktu notarialnego. W takim wypadku, tj. aby wprowadzić ten ustrój przed notariuszem, wymagana jest zgoda obojga małżonków.

Zdarzają się też sytuacje, gdy w małżeństwie tylko jedna strona przyczynia się do powstawania wspólnego majątku, albo przykłada się do powiększania potrzeb gospodarstwa domowego. W takiej sytuacji jeden z małżonków może nie być zainteresowany trwaniem we wspólności ustawowej małżeńskiej. W tym wypadku nie ma zgody drugiego z małżonków.

Ustanowienie rozdzielności może nastąpić w drodze postępowania sądowego. Składa się wówczas pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej. Postępowanie sądowe wszczynane jest na wniosek jednego z małżonków, wobec braku zgody na taki ustrój przez drugą stronę.

Nie oznacza to, że zgoda drugiej strony nie może nastąpić w toku postępowania sądowego. Jeśli tak, wówczas, następuje uznanie powództwa i proces kończy się. Natomiast gdy brak zgody pozwanego na ustanowienie rozdzielności majątkowej, sąd prowadzi postępowanie dowodowe w sprawie, by wykazać przesłanki wynikające z ustawy - Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, konieczne do ustanowienia rozdzielności majątkowej w drodze postępowania sądowego.

Problematyka ta uregulowana jest w art. 52 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Tak ustanowiona rozdzielność określana jest mianem ustroju przymusowego. Zgodnie z tym przepisem, z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej. Aby ją ustanowić, sąd musi stwierdzić, że trwanie małżonków we wspólności majątkowej będzie zagrożeniem dla interesu majątkowego jednego bądź obojga małżonków. Przesłankami do ustanowienia rozdzielności sądowej, czyli de facto ingerencji podmiotu zewnętrznego w obowiązki i prawa małżeńskie, jest np. trwonienie majątku, brak przykładania się do jego powstawania, alkoholizm, faktyczna separacja, tocząca się sprawa o rozwód bądź separację. Co do zasady, orzeczenie rozdzielności majątkowej następuje z datą złożenia pozwu do sądu w tej sprawie, bądź z datą wydania wyroku.

Czytaj więcej Można mieć majątek osobisty w małżeństwie Do majątku osobistego każdego z małżonków należą np.: przedmioty uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia albo prawa autorskie i pokrewne.

Nadto, w wyjątkowych wypadkach na żądanie jednego z małżonków, bądź obojga małżonków sąd może orzec rozdzielność majątkową z datą wsteczną. Taką wyjątkową okolicznością jest przede wszystkim fakt życia małżonków w rozłączeniu (separacji faktycznej). W toku takiego procesu, sąd bada czy takim orzeczeniem nie byliby pokrzywdzeni ewentualni wierzyciele małżonka bądź małżonków. W postępowaniu bierze udział prokurator, któremu doręczany jest odpis pozwu, jak i wszelkie inne pisma w sprawie. Prokurator bierze udział w posiedzeniach sądu na równi z małżonkami.

Pozew o ustanowienie rozdzielności należy złożyć do sądu rejonowego, wydziału rodzinnego i nieletnich, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania pozwanego. Od takiego pozwu należy uiścić opłatę sądową w wysokości 200 zł.

Podstawowym skutkiem wprowadzenia rozdzielności majątkowej, czy to tej notarialnej, czy to tej ustanowionej przez sąd jest to, że przestaje istnieć wspólność majątkowa oraz majątek wspólny.

Od daty wprowadzenia rozdzielności majątkowej każdy z małżonków będzie gromadził swój własny majątek osobisty, a majątek zgromadzony do tej daty, jest majątkiem wspólnym, który podlega podziałowi. Każdy z małżonków będzie od tej chwili posiadać po 50 proc. udziału w tych przedmiotach, które kiedyś były objęte wspólnością.

Nie dojdzie również do sytuacji, w której jeden z małżonków będzie odpowiadać, wypracowanym przez siebie majątkiem, za długi drugiego z małżonków.

Małżonkowie decydujący się na wprowadzenie rozdzielności majątkowej muszą pamiętać, że fakt jej wprowadzenia nie wpływa na inne wzajemne prawa i obowiązki wynikające z faktu pozostawania przez strony w związku małżeńskim. Małżonkowie nadal zobowiązani są do partycypowania wspólnie w kosztach utrzymania rodziny, nadto do wzajemnej pomocy oraz wspierania się we wszelkich obowiązkach wynikających z istnienia założonej przez nich rodziny.

Czytaj więcej w Money.pl
Firma należy do małżeństwa? Dług można...
Z klauzulą wykonalności można prowadzić egzekucję z przedmiotów należących do firmy objętej wspólnością majątkową - tłumaczy Agata Kulik z Siwek Gaczyński & Partners.
Masz długi? Wierzyciel może siegnąć po...
Spłata długów jednego z małżonków z majątku wspólnego może nastąpić tylko w sytuacji, gdy zobowiązanie zostało zaciągnięte za zgodą drugiego.
Majątek wspólny małżonków. Co nim jest?
Do majątku osobistego, a nie wspólnego, wchodzą przedmioty kupione w zamian za składniki majątku osobistego małżonka. Jest to tzw. surogacja.

Autorka jest adwokatem w Kancelarii Hejnar-Zawisza w Warszawie

tagi

pozew, rozdzielność majątkowa, akt notarialny, małżonkowie

Pochwal się na swojej stronie,
że czytasz Money.pl
Czytam Money.pl


2015-05-02 19:54:56 83.25.120.* | IZABELA
Re: Rozdzielność majątkowa. Jak ją ustanowić w małżeństwie [1]
Witam..mam z mężem rodzielnośc majątkową,ja jestem niepełnosprawna i miałam zasiłek stały dla osób niepełnosprawnych ale od niedawna zabrano mi go ponieważ mąz ma dosyć wysokie dochody..pani z mopsu nie wzięła pod uwagę rozdzelności majatkowej tylko to że mąz ma działalnośc i że mamy(tzn.MAŻma) dochody..prosze o wyjasnienie czy zrobiła to prawnie??
2015-05-05 09:46:19 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Tak. Bo przy świadczeniach rodzinnych kryterium dochodowe dotyczy rodziny jako zbioru członków wymienionych w art. 3, pkt. 16 Ustawy o świadczeniach rodzinnych BEZ wskazywania na kwestię ustroju majątkowego.

Zresztą jest potwierdzający to wyrok
reklama

Prawo do zasiłku na dziecko przysługuje rodzinom, które osiągają dochody nieprzekraczające kryterium dochodowego. Wynosi ono 504 zł miesięcznie w przeliczeniu na członka rodziny lub 583 zł, gdy wychowuje się w niej niepełnosprawny członek rodziny. Do dochodu zalicza się dochody osiągane przez członków rodziny, którzy są wymienieni w art. 3 pkt 16 ustawy z 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2006 r, nr 139 poz. 992 z późn. zm.).

– Musimy policzyć dochody obydwojga rodziców, nawet jeżeli została ustalona rozdzielność majątkowa między nimi lub mimo braku rozwodu nie wychowują wspólnie dziecka – mówi Halina Pietrzykowska, kierownik działu świadczeń rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (MOPR) w Białymstoku.

Z taką interpretacją przepisów nie zgodził się jeden z rodziców, który odwołał się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) w Warszawie- sygnatura I SA/Wa 752/10
2014-09-17 09:00:26 83.19.210.* | maja534
Witam.jestem w zwiazku malrzenskim z tego maz pracuje na czarno a ja zajmuje sie wychowaniem dzieci.maz ma zaciagniete kredyty niesplacone z czego nic o tym niewiedzialam,teraz ma komornika na karku.czy w takim przypadku mogla bym zrobic rozdzielnosc majatkowa?bo gdy pojde do pracy komornik bedzie mi sciagal jego dlug.
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/
2014-09-17 11:23:44 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Co do zasady rozdzielność majątkowa nie działa wstecz, wiec nie zwolni małżonki z odpowiedzialności za długi męża sprzed jej przeprowadzenia.
Zwalniałby fakt, gdyby były one (zobowiązania) zaciągnięte zupełnie bez Pani wiedzy oraz nie były spożytkowane na 'zwykłe potrzeby rodziny' jak definiuje to art. 30 KRO. Czyli na utrzymanie domu, żywność, utrzymanie dzieci itd.
2014-07-08 16:46:28 81.245.200.* | AnnaK765
Dzień dobry. Chce zrobić rozdzielczość majątkowa . Mąż jest alkoholikiem straciliśmy cały dobytek łącznie z dachem nad głową. Mieszkamy w tej chwili za granicą lecz boje się ze zadłużenia będą się pogłębiać. Ma on prawo do kredytów bez mojej zgody. Ja jadę do polski lecz on nie jest w "stanie" a muszę zrobić rozdzielczość. Prawdopodobnie nawet sądowe pismo go nie ruszy. Czy jest możliwość załatwienia tej sprawy bez niego. Mogłabym sporządzić pismo tutaj i dać mu do podpisania lecz czy to wystarczy?
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/
2014-07-10 14:44:56 95.49.153.* | JoannaJ1071
Bez niego tylko w sądzie, ale musisz udokumentować waszą obecną sytuację materialną i wyjaśnić kiedy i z jakiego powodu jest tak a nie inaczej. Zastanów się nad rozdzielnością z datą wsteczną, ale też musisz udowodnić od kiedy nie kontrolujesz tego co on robi. Powodzenia
2014-07-08 17:15:12 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
"Bez niego" u notariusza oznacza obecność jego... pełnomocnika, który musi być ustanowiony przez niego...notarialnie.

Albo pozew jak to napisano w tekście przewodnim do wątku.
2013-01-30 14:01:11 164.127.119.* | Caudillio
nie zawsze [0]
Brak informacji, że są sytuacje kiedy nawet zawarcie umowy majątkowej małżeńskiej nie ratuje majątku jednego z małżonków przed odpowiedzialnością za zobowiązania współmałżonka przez kilka lat od ustanowienia rozdzielności.
2013-01-02 14:20:58 r.simbor@gmail.com
Re: Rozdzielność majątkowa. Jak ją ustanowić w małżeństwie [1]
Niestety brak mi tutaj informacji np. co z kredytem mieszkaniowym? Małżonkowie mogą zdecydować że np mieszkanie w kredycie będzie męża? A co ze zgoda banku na takie postępowanie- jeśli do kredytu przystąpiły obie osoby? Czy ma to wtedy jakieś skutki prawne? Co z rozliczaniem się z podatków? Co ulgami na dzieci jeśli są np 3?