Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
rozwód
05.09.2011 10:59

Jak dzieli się majątek po rozwodzie

Każdy z małżonków może żądać, aby ustalenie udziałów w majątku wspólnym nastąpiło z uwzględnieniem stopnia, w którym przyczynili się do jego powstania.

Podziel się
Dodaj komentarz

W Polsce liczba rozwodów gwałtownie rośnie a statystycznie na każde ze 100 zawartych małżeństw około 30 się rozpada. Rozwód jest niezwykle trudną sytuacją dla całej rodziny i powoduje liczne komplikacje majątkowe między małżonkami. Mimo tego małżonkowie rzadko decydują się na pomoc fachowego pełnomocnika i zazwyczaj próbują samodzielnie poradzić sobie z lawiną rozliczeń, pism procesowych, kosztorysów i wniosków administracyjnoprawnych.

Rozwód małżonków między którymi istniała wspólność majątkowa powoduje, że wspólność ta ustaje, a w jej miejsce pojawia się rozdzielność majątkowa. Ustanie wspólności majątkowej nie oznacza jednak, że wspólny majątek małżonków przestaje istnieć. Należy on nadal do obojga małżonków, zmienia się jednakże jego charakter.

Każdy z tych majątków obejmuje dotychczasowy majątek odrębny małżonka oraz udział w dotychczasowym majątku wspólnym. Majątek objęty wspólnością po rozwodzie przestaje być współwłasnością łączną i staje się współwłasnością w częściach ułamkowych. Oznacza to, że małżonek może już rozporządzać procentowym udziałem w przedmiotach tego majątku. Aby jednak można było swobodnie rozporządzać konkretnymi przedmiotami majątku, musi on zostać podzielony.

W jaki sposób dzieli się majątek po rozwodzie?

Małżonkowie mogą podzielić majątek wspólny dobrowolnie albo złożyć wniosek o podział do sądu rejonowego lub do sądu, który będzie orzekał o rozwodzie. Warto zaznaczyć, że podział może objąć cały majątek wspólny lub być ograniczony do jego części. Szczególnie skomplikowany w praktyce może okazać się podział przedsiębiorstwa, które wchodziło w skład majątku wspólnego małżonków.

Sąd dokonujący podziału może podzielić majątek na dwie równe części, może dokonać w podziału majątku na części nierówne. Może też ustalić jakie wydatki i nakłady zostały poczynione z majątku wspólnego na majątek osobisty i jakie z niego wyszły, podlegają one bowiem zwrotowi.

Jak sąd dzieli majątek małżonków

Zasada równych udziałów w majątku wspólnym obowiązuje bez względu na to, który z małżonków jest winny rozwodu. Według Sądu Najwyższego (postanowienie z 27 czerwca 2003 r., w sprawie o sygn. akt CKN 278/01, publ. OSNC 2004 r. nr 9, poz. 146) sąd może dokonać nierównego podziału tylko całego majątku wspólnego, natomiast nie może ustalić nierównych udziałów w poszczególnych składnikach tego majątku.

Warto pamiętać, że z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać, aby ustalenie udziałów w majątku wspólnym nastąpiło z uwzględnieniem stopnia, w którym przyczynili się do powstania tego majątku.

Zasady ogólne podziału majątku będą dotyczyć także mieszkania, które małżonkowie wspólnie kupili albo wykupili od gminy w trakcie trwania małżeństwa. Podlega ono podziałowi razem z pozostałym majątkiem wspólnym. Inne zasady dotyczą jednak spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu, którego uregulowanie związane jest z dopełnieniem dodatkowych formalności w spółdzielni mieszkaniowej.

Często spotykaną sytuacją jest taka, że małżonkowie nie zawarli umowy o rozdzielności majątkowej a po ślubie jedno z nich odziedziczyło nieruchomość, która następnie została sprzedana i za środki ze sprzedaży kupili mieszkanie, w celu wspólnego zamieszkiwania. To czy lokal ten stanowi majątek osobisty małżonka, który odziedziczył nieruchomość, będzie zależeć od tego jakie decyzje i działania w tej mierze podjął spadkodawca.

**Ile kosztuje rozwód?

Zdarza się również, że w czasie trwania małżeństwa małżonkowie mogą zajmować mieszkanie, które małżonek nabył w okresie, zanim jeszcze wstąpił w związek małżeński. Przy ocenie jaki majątek stanowi nieruchomość zakupiona w trakcie trwania małżeństwa istotne jest zatem zbadanie z jakiego źródła pochodziły środki finansowe przeznaczone na zakup nieruchomości.

Jeśli małżonkowie zajmują wspólne mieszkanie, to wówczas sąd w wyroku rozwodowym orzeka o sposobie korzystania z niego przez czas, w jakim będą w nim mieszkali po rozwodzie do czasu przeprowadzki. Sąd powinien określić również zasady finansowania wydatków związanych z lokalem. Jeżeli jeden z małżonków odmówi płacenia w terminie, to wówczas drugi, który poniesie koszty, może wystąpić z pozwem o zapłatę. W określonych warunkach możliwe jest również wystąpienie o eksmisję drugiego małżonka. Orzeczenie o eksmisji z mieszkania nie oznacza jednak utraty spółdzielczego prawa do lokalu.

*O czym najczęściej zapominamy dzieląc majątek? *

Jedną z najistotniejszych kwestii, o których zapominamy przy podziale majątku, jest problem wspólnie zaciągniętego kredytu. Należy pamiętać, że rozwód sądowy nie powoduje _ rozwodu od kredytu _.

Rozwiedzieni małżonkowie wobec banku nadal są dłużnikami bez względu na to, kto zatrzyma mieszkanie i jak podzielą majątek. Podział musi iść zatem zawsze w parze z odpowiednimi działaniami podjętymi w banku kredytującym. Osoby ubiegające się o zmianę osoby kredytobiorcy skarżą się również na procedurę oceny ich zdolności kredytowej. Nie wiedzą również czy bank ma prawo żądać odpisu wyroku rozwodowego od kredytobiorcy.

Podobnie należy podkreślić potrzebę zmian osób uposażonych w polisach ubezpieczeniowych do umów zawartych w czasie trwania małżeństwa.

Małżonkowie decydujący się na podział mieszkania w drodze ugody sądowej powinni mieć na uwadze, że sąd kontroluje zawartą przez małżonków ugodę i sprawdza, czy jest zgodna z prawem i zasadami współżycia społecznego i nie narusza w sposób rażący usprawiedliwionego interesu dzieci i małżonka, któremu sąd powierzył sprawowanie nad nimi opieki. Bierze także pod uwagę ochronę interesu zarówno małoletnich, jak i pełnoletnich niepełnosprawnych dzieci, a także dzieci małżonków z poprzednich związków. Sposób i zakres podziału na jaki zdecydują się małżonkowie nie zawsze będzie zatem takim, na który zgodzi się sąd.

Rozwód zazwyczaj nie pomoże nam też uciec od wierzycieli. Obciążenie hipoteki lub niezapłacenie zobowiązań przez małżonków prowadzących wspólne przedsiębiorstwo powoduje skutki prawne także po zakończeniu wspólnego gospodarowania. W sytuacji, gdy dłużnikiem jest na przykład tylko mąż, a zobowiązanie zostało zaciągnięte za zgodą żony, wierzyciel może ściągnąć dług z majątku osobistego dłużnika i udziału w dawnym majątku wspólnym, jak również z majątku uzyskanego przez dłużnika po ustaniu wspólności.

Rzadko kiedy rozwodzący się małżonkowie mają na uwadze zobowiązania z tytułu zaległych podatków. Rozwiedziony małżonek odpowiada solidarnie z byłym małżonkiem za zaległości powstałe w trakcie trwania małżeństwa. Małżonkowie zazwyczaj nie uwzględniają zasad dotyczących w tym zakresie odsetek za opóźnienie i kosztów egzekucyjnych powstałych po rozwodzie.

Rozwód niesie zatem nie tylko konieczność zmierzenia się z emocjami osobistymi i reakcją rodziny, na które możemy nie być przygotowani, ale także z pewnością wymaga opracowania odpowiedniej strategii prawnej. Podjęte bez fachowego przygotowania pochopne działania zbyt często powodują uwikłanie stron w ciągnące się latami spory o majątek, na czym cierpią nie tylko bezpośrednio zainteresowani, ale także często ich małoletnie dzieci. Jeśli musimy się rozwieść, róbmy to z rozsądkiem.

Więcej na temat prawa rodzinnego czytaj w Money.pl
[ ( http://static1.money.pl/i/h/59/t93243.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/opieka;nad;dzieckiem;po;rozwodzie,21,0,645397.html) Opieka nad dzieckiem po rozwodzie Sąd musi rozstrzygnąć w wyroku rozwodowym nie tylko o władzy rodzicielskiej, ale też o kontaktach z dzieckiem.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/68/t36676.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/wiadomosci/artykul/jak;skutecznie;egzekwowac;alimenty,99,0,541795.html) Jak skutecznie egzekwować alimenty? Każdego roku sądy orzekają kilkadziesiąt tysięcy wyroków przyznających alimenty. Gdy jednak nie są one płacone, w ściąganiu nierzetelnego płatnika pomóc powinien komornik i gmina.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/59/t93243.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/konkubinat;i;malzenstwo;-;jakie;mamy;prawa,21,0,600853.html) Konkubinat i małżeństwo - jakie mamy prawa? Małżonkowie mogą wspólnie się rozliczać z dochodów i dziedziczyć. Po rozstaniu mogą otrzymać alimenty. Konkubenci nie mają takich praw.

Autorka jest partnerem w Kancelarii Radców Prawnych K&L Legal Granat i Wspólnicy Sp.k.

Tagi: rozwód, małżonkowie, porady, porady prawne, prawo, wiadmości, okiem eksperta, prawo cywilne
Źródło:
K&L LEGAL
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz
22-04-2019

AdamJak dla mnie rozwód to była męka. Dobrze, ze miałem adwokata z Iwo Klisz Wrocław, bo bym chyba zwariował i oddał cały ten "majątek". Dziś się cieszę, … Czytaj całość

Rozwiń komentarze (1)