Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Money.plPrawoAktualnościWiadomości

Jak skutecznie egzekwować alimenty?

2009-10-05 06:15

Jak skutecznie egzekwować alimenty?

Jak skutecznie egzekwować alimenty?
[fot: Nyul/Dreamstime.com]

Każdego roku sądy orzekają kilkadziesiąt tysięcy wyroków przyznających alimenty. Gdy jednak nie są one płacone, w ściąganiu nierzetelnego płatnika pomóc powinien komornik i gmina. Możemy też złożyć wniosek o wypłatę pieniędzy z Funduszu Alimentacyjnego.

Alimenty dla rodzica wychowującego dziecko może zasądzić sąd lub mogą one być wynikiem tzw. ugody alimentacyjnej. Gdy nie są płacone, najpierw powinniśmy zwrócić się do komornika, który rozpoczyna postępowanie egzekucyjne.

Aby wszcząć egzekucję, trzeba:

 • złożyć wniosek do komornika o wyegzekwowanie alimentów,
 • załączyć do wniosku oryginalny, prawomocny tytuł wykonawczy (wyrok lub ugoda sądowa) zaopatrzony w klauzulę wykonalności,
 • w siedzibie komornika wypełnić wniosek egzekucyjny; trzeba podać w nim dostępne informacje dotyczące dłużnika alimentacyjnego, miejsca jego pobytu, pracy, stanu majątkowego i wszelkie informacje, które mogą pomóc w skutecznej egzekucji.

Są kłopoty ze ściąganiem alimentów
Komornik jest zobowiązany z urzędu przeprowadzić dochodzenie w celu ustalenia zarobków, majątku i miejsca zamieszkania nierzetelnego alimenciarza.

Jeżeli okaże się ono bezskuteczne, zwraca się do policji z wnioskiem o ustalenie adresu i miejsca pracy dłużnika. Może też żądać informacji od banku na temat jego oszczędności.

Po dwóch miesiącach bezskutecznej egzekucji komornika, rodzic który nie otrzymuje alimentów może wystąpić do Funduszu Alimentacyjnego z wnioskiem o świadczenie.

Ile i komu wypłaci Fundusz Alimentacyjny?

Pieniądze z funduszu otrzyma matka lub ojciec wychowujący dziecko również wtedy, gdy ponownie wyjdą za mąż, ożenią się lub żyć będą z nowym partnerem w wolnym związku.

Aby dostać na dziecko pieniądze z funduszu, dochód na osobę w rodzinie nie może być wyższy niż 725 zł. Poza tym komornik musi potwierdzić, że przyznane przez sąd alimenty nie są ściągane.

Komornik ma 14 dni na wydanie zaświadczenia o bezskuteczności egzekucji.
Wypłatą zaliczki alimentacyjnej zajmują się albo urzędy gmin albo ośrodki pomocy społecznej.

Świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego przysługuje, gdy:

 • Osoba uprawniona składa wniosek wraz z zaświadczeniem o bezskutecznej egzekucji (w okresie ostatnich dwóch miesięcy komornik nie wyegzekwował pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych).
 • Za bezskuteczną egzekucję uznaje się także, gdy nie jest znane miejsce zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą. Jeśli dłużnik wyjechał za granicę, powinniśmy dostarczyć zaświadczenie z wydziału sądu okręgowego, zajmującego się alimentami zagranicznymi, o przebiegu egzekucji tych alimentów w kraju, w którym dłużnik przebywa.
 • dochód osoby ubiegającej się nie może przekroczyć 725 zł na osobę w rodzinie.

Z funduszu otrzymamy świadczenie w wysokości ustalonych alimentów, jednakże nie więcej niż 500 zł miesięcznie.

Pieniądze otrzymamy pod warunkiem, że dziecko nie ukończyło 18 lat. Gdy studiuje, świadczenie przysługuje do czasu ukończenia przez nie 25 lat. Jeśli jest ono niepełnosprawne, wiek nie ma znaczenia.

Pieniądze z Funduszu nie przysługują, jeżeli dziecko jest pod opieką rodziny zastępczej, przebywa w domu dziecka lub ośrodku opiekuńczym. A także wówczas gdy zawarło ono związek małżeński, ma własnego potomka i pobiera na nie świadczenia.

By starać się o wsparcie z Funduszu Alimentacyjnego, trzeba stawić się w urzędzie z plikiem dokumentów:

 • zaświadczeniem o bezskuteczności prowadzonej egzekucji,
 • zaświadczeniem o dochodzie podlegającym opodatkowaniu,
 • dokumentem stwierdzającym wiek dziecka,
 • zaświadczeniem o uczęszczaniu przez nie do szkoły lub na studia,
 • odpisem orzeczenia sądu o zasądzeniu alimentów.

Gmina może wstrzymać wypłatę, gdy sytuacja finansowa rodzica wychowującego dziecko poprawiła się i przekracza kryterium dochodowe.

Dlatego, jeśli matka lub ojciec pobierający świadczenie, do tej pory bezrobotni, znaleźli pracę, powinni powiadomić o tym gminę. W przeciwnym wypadku, gdy urzędnicy zorientują się, że ich dochody przekroczyły dopuszczalny próg, będą musieli zwrócić pieniądze wraz z odsetkami.

Okiem eksperta:
Alimenty: Kto i ile musi płacić?

Małgorzata Supera
Dochodzenie alimentów z zagranicy

Jeśli nierzetelny alimenciarz przebywa za granicą, powinniśmy zgłosić się do sądu okręgowego (wydział cywilny). Ten przesyła wniosek go do właściwego sądu w innym kraju.

Gdy dłużnik nie zgodzi się płacić dobrowolnie, sąd zagraniczny wyda orzeczenie o wykonalności wyroku sądu polskiego w sprawie alimentów. Jeśli ta egzekucja okaże się bezskuteczna, zgłaszamy się do gminy po wypłatę z Funduszu Alimentacyjnego.

Egzekucja administracyjna obok komorniczej

Obok egzekucji komorniczej może też być prowadzona egzekucja administracyjna. W przypadku wypłaty świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego takie postępowanie wszczyna gmina. Może o nie wystąpić też rodzic, który nie otrzymuje alimentów i nie uzyskał wsparcia z państwowej kasy (bo np. ma zbyt Fedak: Nie zabraknie pieniędzy na alimenty
wysoki dochód).Wniosek o to składamy w urzędzie (wójta, burmistrza lub prezydenta).

Wówczas nierzetelnego płatnika ściga nie tylko komornik, ale także gmina (np. dział egzekucji Funduszu Alimentacyjnego).

Do wniosku trzeba dołączyć zaświadczenie od komornika o bezskuteczności egzekucji.

Może się okazać, że równolegle będą toczyć się dwa postępowania egzekucyjne (komornicze i administracyjne). Wówczas sąd będzie rozstrzygał, który organ będzie prowadził egzekucję łączną.

Jak gminy egzekwują świadczenia z Fundusz Alimentacyjnego?

Gmina przeprowadza wywiad środowiskowy, sprawdza czy nierzetelny alimenciarz ma pracę, dochody, itp. Ustala się przyczyny niepłacenia alimentów. Poza tym urzędnicy usiłują zaktywizować dłużnika do poszukiwania pracy. Między innymi zobowiązują go do zarejestrowania się w urzędzie pracy, oferują podjęcie robót interwencyjnych.

Unia utrudni życie alimenciarzom
Mogą też wszcząć procedurę dochodzenia alimentów od rodziców nierzetelnego płatnika. Pozwala na to jeden z przepisów kodeksu rodzinnego, który mówi, że do przekazywania pieniędzy na utrzymanie dziecka zobowiązani są krewni w linii prostej, czyli rodzice, dziadkowie oraz rodzeństwo (art. 132 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego).

Gdy to nie przynosi pożądanych rezultatów gmina może:

Do niedawna gmina mogła też wnioskować do starosty o odebranie prawa jazdy. Po wyroku Trybunału Konstytucyjnego jest to już niemożliwe. Niektóre gminy jednak do czasu wydania uzasadnienia i wytycznych resortu pracy zamierzają korzystać z tej formy nacisku na nierzetelnych alimenciarzy.

Podstawa prawna
 • Ustawa z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7, z późn.zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 lipca 2008 roku w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (Dz. U. Nr 136, poz. 855).
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 kwietnia 2008 roku w sprawie wzoru kwestionariusza wywiadu alimentacyjnego oraz wzoru oświadczenia majątkowego dłużnika alimentacyjnego (Dz.U. Nr 78, poz. 469).
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 września 2008 r. w sprawie sprawozdań z realizacji zadań przewidzianych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. u. Nr 173, poz. 1075).

tagi

alimenty, fundusz alimentacyjny, alimenciarze, egzekucja alimentów

Pochwal się na swojej stronie,
że czytasz Money.pl
Czytam Money.pl


-7 spadek
2013-09-08 23:49:32 77.115.57.* | alimenciarz
Re: Jak skutecznie egzekwować alimenty? [0]
Płaćmy 1/2 alimentów a za 30 lat nasze córki/synowie zapłacą alimenty nam...alimenciarzom. I nikt nam nie powie żeśmy się nie interesowali, alimenty płaciłem to i będę ich potem wymagał

Córeczko, tatuś płacił, teraz podziękuj mamusi i też płać tatusiowi
2013-02-19 22:32:16 lilkasieja
Re: Jak skutecznie egzekwować alimenty? [1]
Co z tego jak drania ścigają wszyscy. Ma to w nosie. Krąży po kraju i baluje.
Jak napisać do sądu o postępowanie karne? Może więzienie gościa czegoś nauczy! Wniosek do prokuratury? I co ? Umorzą? Przecież nie zdychamy jeszcze z głodu!
2013-09-02 17:14:15 46.77.124.* | pati288
Bylam dzis skladac wniosek do funduszu..wyliczaja a tam przekroczylo mi 10 zl dochodu i co nie dostane alimentow.!! A sad madry bo obydwoje rodzicow sa zobowiazani...taaa matko plac a ojciec smieje sie w oczy i gada chcialas to masz...takim to tylko leb odstrzelic nasrac do szyi i powiedziec ze samo zdechlo.!!!:(..i co tu zrobic.???
2011-05-20 08:54:50 NUKA3
Re: Jak skutecznie egzekwować alimenty? [2]
MAM PYTANIE CO ZROBIC GDY DŁUŻNIK ZALEGA Z ALIMENTAMI,MAM FUNDUSZ ALIMENTACYJNY SKŁADAŁAM JUŻ DWA WNIOSKI DO PROKURATURY O UCHYLANIE SIE OD PLACENIA ALIMENTOW ZOSTAŁY UMOŻONE BO JA PRACUJE DOSTAJE PIENIADZE Z FUNDUSZU I NIE ZYJE Z DZIECMI W BIEDZIE,DŁUŻNIK MA FIRME ZAREJESTROWANA W INNYM MIESCIE,PROWADZI JA POZA TYM MIASTEM ALE TAM JEST ONA NIE ZGŁOSZONA.POLICJA NIE CHCE PRZYJECHAC NA MOJE WEZWANIE DO JEGO FIRMY,ZEBYM MIAŁA PODSTAWE ZE KOMBINUJE ZEBY NIE PŁACIC ALIMENTÓW,W KOMORNIKA JUZ NIE WIERZE BO BYŁ NIE RAZ U NIEGO W DOMU I NICZEGO NIE ZAJAŁ CHOCIAZ WIEM,ZE ZYJE MU SIE DOBRZE.ON CZUJE SIE BEZKARNIE,A JA JESTEM BEZSILNA.PROSZE O PORADE CO MAM ZROBIC W TYM WYPADKU BO NIE MAM JUZ POMYSŁOW.SCIAGANIE ALIMENTOW OD JEGO RODZINY NIE WCHODZI W GRE BO JA DOBRZE Z NIMI ZYJE,A ON NIE MA Z NIMI KONTAKTU.
-11 spadek
2012-06-22 15:54:55 78.144.137.* | Ojcie
Zacznij zyc a nie sie mscic jak wiekszosc biednych i niczemu nie winnych mamus. Albo zamiezkaj ze swoja mamusia - to ci pomoze.
2010-03-24 19:35:16 217.113.228.* | Jaclaw
Re: Jak skutecznie egzekwować alimenty? [0]
Ja mam pytanie odnosnie jak nie placic alimentow w przyszlosci rodzicom ? Sytuacja jest taka mieszkam od urodzenia prawie juz 19 lat z dziadkami, gdyz rodzice nie byli w stanie sie mna zajac, mam swoje oszczednosci (troche z roboty zarobione troche od dziadkow) od rodzicow dostawalem 200 / mies nieregularnie ale srednio mniej wiecej tyle , gdzies od roku juz nic na mnie nie daja mimo ze studiuje i nie mam zarobkow stalych ojciec chla i do roboty sie nie pali matka podobnie , po za tym z tego co slyszalem dlugi zaciagneli a ojciec dodatkowo w hazard popadl, nie utrzymuje z nimi wiekszego kontaktu a od 18 wzialem przepisalem stale zameldowanie na adres dziadkow, pytanie moje brzmi co mam zrobic aby np. komornik nie zaagzekwowal ode mnie ich dlugow jak nie beda splacac i co bardziej mnie interesuje aby w przyszlosci nie placic na nich alimentow jak sobie zycie uloze a oni nie wypracuja emerytur bo nie zapowiada sie na to ;/ czy wystarczy sadowne ograniczenie praw rodzicielskich ? a do tego pierwszego wykazanie przed sadem ze nie prowadze z nimi wspolnego gospodarstwa domowego ? Czy trzeba poozbawic calkowicie a moze i to za malo ? Bo cala moja wiedza na ten temat opiera sie na filmach tvnu o procesach sadowych i z tego co zauwazylem zawsze jest zasada - Twoja matka , Twoj ojciec , urodzila Cie, splodzil Cie - to płać kase i nie gadaj !
2009-10-06 11:38:52 83.25.215.* | df
Re: Jak skutecznie egzekwować alimenty? [35]
Egzekucja od dziadków dziecka jest bardzo skuteczna.
Polecam.
2009-10-15 23:07:35 93.105.121.* | Wkurzony opowiadaniem bajek...
Powiem tak. Moja dobra koleżanka ma męża gnidę. W dosłownym tego słowa znaczeniu. Faceta nie interesuje kompletnie nic. Któregoś pięknego razu, przy świadkach, powiedział jej, bez żadnego powodu, że dzieci go nie interesują i nie da jej złamanego grosza. Nie pomaga w utrzymaniu gospodarstwa domowego w żaden sposób. Nie łoży na utrzymanie rodziny. Alimentów nie ma zamiaru płacić. Pracuje na czarno. Komornik nic nie może poradzić. Kobieta ma na członka rodziny trochę ponad wyznaczony limit 700 zł, więc nic jej nie przysługuje. Gość chodzi po świecie śmiejąc się wszystkim prosto w twarz, bo ma się za nietykalnego. I najwyraźniej ma rację. Wszyscy rozkładają wobec niego ręce i twierdzą, że są bezradni. Więc pytam, po co straszyć takiego delikwenta karą więzienia do 2 lat, skoro wychodzi na to, że to "pic na wodę, fotomontaż"? W jakim kraju żyjemy, że taka osoba ma się za boga wśród ludzi? Jego dosłownie nic nie obchodzi. Dlaczego nikt nie zapuka do drzwi jego domu i nie wyprowadzi go w srebrnych bransoletkach tam, gdzie jego miejsce? Po co wypisywać te bzdury, bo uważam, że inaczej tego nazwać nie można, skoro nikt nic nie może poradzić?
2009-12-07 12:12:40 188.146.10.* | dzika12
Tu się zgadzam z tobą jestem w podobnej sytuacji.jestem bez radna ,policja nie może ,sąd nie może ,komornik nic mu nie zabierze bo nie ma. a on chodzi i się śmieje .Syn skończył 18 lat ale sie uczy,a ja że pracuję cały czas to mam za co utrztmac syna .te parę groszy co dostawała bym 250,00 było by na bilet do szkoły i na przesłowiową bułkę ale po co denerwować tatusia.Niech dalej zbija lewe bąki.Ładne mamy prawo dla uczciwych.
2009-10-07 09:53:41 jozefa1234
Wszystko ładnie,piszecie ciągle o prostych sprawach,bo nie chce płacić ,wyjechał uciekł pracuje na czarno itp.
mimo to można z tym walczyć są narzędzia do walki ale....................................................................................
Co zrobić kiedy ojciec dziecka jest chory ,a przy najmniej ciągle leczy się jeździ po lekarzach,jest na rencie chorobowej ma 55lat i dodatkowo utrzymuje się poza nią z pieniędzy uzyskanych z opieki społecznej?
Jak wychować dziecko które ma 14 lat(jest wielkim facetem) a ma się na niego 160 zł alimentów?
co zrobić jak ma się 53 lata i nie można znaleźć pracy? wtedy może alimenty nie były by takie ważne?
co zrobić jak sędzina współczuje ojcu? bo taki biedny,chory?ma długi.
Co zrobić jeśli na rawie o podwyższenie alimentów potrzebach dziecka mówi się tylko o tym czy matka dziecka
czyli ja ma onkubenta
onkubenta,czy mieszka z nim i skoro nie pracuje z czego żyje?
Cyba czymś najgorszym jest fakt że nie ma zadłużenia w opłatach i nie bierze z pomocy co miesiąc z opieki społecznej.Jak żyć kiedy nie ma się na chleb co piwiedzieć dziecku jak nie mam się na książki?
Proszę napiszcie!!!
-2 spadek
2010-02-21 16:21:59 217.113.146.* | banasiatko
przyznaje racje tatusiowie to[...]jestem w takiej samej sytuacji na konkubine ma a na dzieci nie
[...]

### Post edytowany z powodu złamania regulaminu Forum MONEY.PL ###

[...]
-3 spadek
2012-06-22 15:57:48 78.144.137.* | Ojciec placacy alimety
A biedne mamusie jedyneym sposobem na zycie widza alimenty mimo ze ponad polowa przypadkow dzici nie sa tych mezczyzn ktore scigaja o alimenty. jaka ironia
[...]

### Post edytowany z powodu złamania regulaminu Forum MONEY.PL ###

[...]
2011-08-08 18:54:54 84.10.14.* | sweet father
nie daje się wszystkich do jednego wora.Stosując wyogólnienia narażasz się na cynizm.Ja miałem żonę szmatę(brak zainteresownia domem i dzieckiem,dyskoteki,alkohol,dragi,puszczanko) która przegrała batalie o dzieci :))
-1 spadek
2011-05-20 09:04:33 NUKA3
POPIERAM .TACY TATUSIOWIE POWINNI OGLADAC SWIAT ZZA KRAT,MOZE BY SIE NAUCZYLI ODPOWIEDZIALNOSCI ZA SWOJE CZYNY.MOJ BYŁY ZYJE W KONKUBINACIE,UTRZYMUJE KONKUBINE,JEJ CORKE I SWOJE MAŁE DZIECKO,A NA ALIMENTY NA STARSZE 2 CORKI KTORE SA ZE MNA NIE STARCZA MU.KOMBINUJE JAK POTRAFI ZEBY GO KOMORNIK NIE DORWAŁ.MA FIRME ZAREJESTROWANA W INNYM MIESCIE PROWADZI JA GDZIE INDZIEJ I SIE SMIEJE A MNIE BIERZE CHOLERA BO NIC NIE MOGE ZROBIC
2012-06-22 16:00:02 78.144.137.* | Stefan1992
A Takie Mamusie powinny byc odizolowane od swoich dzieci bo skoro robia takie komentarze to nie powiiny miec zadnego wplywu na wychowane porzadnych obywateli. Wstyd ze takie sytuacje maja miejsce.
2009-12-30 14:01:45 84.38.160.* | ykl
a jak się dożyło 53 lat bez pracy???
2009-10-07 11:33:28 83.16.94.* | Shakira
Nooo, wtedy to państwo Ci mówi, że możesz to dziecko oddać Państwu, a wtedy Państwo, które nie ma dla Ciebie na zasiłek wyda na to jedno dziecko w domu dziecka kilka razy więcej niż na ten zasiłek by wydał.
Zastanawiające są też te cholerne limity dochodu na 1 członka rodziny do różnych zasiłków. Np jak masz trochę ponad limit, np 700 zł na czonka to już jesteś bogata. I tych idiotów, którzy tam gdzieś siedzą na ciepłych posadkach i to wyliczają nie obchodzi to, że z tych 700 to 400 na przedszkole, ok 1000 na opłaty i co Ci zostaje? Jak masz większą rodzinę to może Ci zostanie, ale co jak jesteś samotną matką?
ja nie wiem, oni chyba te limity ustalają zakładając, że każdy kto idzie do opieki dorabia drugie tyle na czarno? Ciekawe jak ma dorobić wieczorami samotna matka z dzieckiem? Wypada chyba tylko oddać dziecko, albo wyjść na ulicę z tym dzieckiem i żebrać....
2009-12-30 14:03:39 84.38.160.* | sdg
to rodzice odpowiadają za utrzymanie dziecka, nie państwo
-4 spadek
2009-11-25 00:00:49 83.14.70.* | mixeriusz
do roboty sie wezcie szmatlawce to niby ojciec ma tylko dawac na dziecko dlaczego was nie zamykaja za 5 ty czy 7 my zwiazek malzenski ?Powinno sie takie szmaty jak wy palic na stosach a dzieci trafialyby do tatusiow a tatus napewno nie pojdzie do komornika tak jak wy.
-2 spadek
2010-07-07 20:26:09 95.41.24.* | pajączek102
Popieram kur..y i szma..ty wszystko zależy od kobiety ona miała 2 salony fryzjersko kosmetyczne ja miałem swój interes zapie…….m 10 lat od 6 do 18 wiecznie było jej mało a okazało się że w tym czasie dobrze bawiła się z małoletnim kolesiem oczywiście facet taki jak ja to musi się o wszystkim na końcu dowiedzieć , co cóż lepiej później niż wcale . Wniosłem o rozwód dogadaliśmy się z podziałem majątku kupiłem jej mieszkanie wzięła co chciała z domu dostała 2 samochody mercedesa i Bmw itp… Alimenty płaciłem regularnie 1600 zł miesięcznie na dwójkę dzieci . I zgadnijcie co zrobiła po niecałym roku .Zbanczyła załatwiła sobie rentę na wylew no i wniosła o podwyżkę alimentów chciała 5400 zł dowalili mi 2400 + 400 na nią a że sprawa trwała 15 miesięcy więc do zapłacenia miałem18000 zł w dodatku jeszcze sędzina jej wyjaśniała dlaczego tak mało jej dali Żeby było mało po 3 tygodniach miałem już komornika i w przeciągu roku pozamiatał mnie do końca wziął 50 tyś na dzień dzisiejszy poddałem się i mam wszystko gdzieś moje 10 lat pracy poszło na marne dzieci z tego nic nie dostały więc pytam się gdzie jest tu sprawiedliwość szkoda tylko tych dzieci na dzień dzisiejszy żeby jakoś funkcjonować też muszę być bezdomny bo na takie kur..wy nie ma siły no ale cóż takie mamy państwo matka ma zawszę racje . Więc Panowie nie dajcie się szmatą .Jakoś damy radę najgorsze jest to że kosztem dzieci no ale cóż , życie jest pełne wrażeń i przygód pozdrawiam
2011-04-13 11:12:16 178.56.24.* | ktoś kto ma taką sytuację
k**** i szmatą to jest twoja matka tempa strzało bo cię tak wychowałą albo wogóle nie zajmowała się tobą i padło ci na ten zjarany mózg- taki kozak a nie umie się zając dzieckiem, tylko zrobić dzieciaka i uciec, a komornik to dobra instytucja bo wali po rogach takich opier....czy żeby nie mogli dalej latać ze stojącą pałą i płodzić kolejne dzieci i krzywdzić kolejne kobiety, ty wiesz czubie ile trzeba dać od siebie dziecku???!!! To jest bezcenne!!! A ty materialisto miłość przeliczasz na pieniądze!!! Nawet w wyroku sądu masz daunie napisane, że wychowanie powierza się obojgu rodzicom z tym, że matka daje taki wkład a ojciec inny!!!
2010-12-27 21:17:48 78.30.80.* | matka9
Szczerze współczuję wyboru partnerki, ale nie należy wzystkich jedna miarą mierzyc. Nie czuję się k...ą, tylko dlatego,że chcę wreszcie po 10 latach dostac choc pierwsze alimenty na moje 17 letnie dziecko. Cóż, tatuś nie jest w stanie znależc sobie pracy pomimo wyższego wykształcenia, doświadczenia zawodowego i znajomości 2 języków obcych... ,przecież architekt zazwyczaj jest bezrobotny...
Poza tym bidulka baaaardzo przytłaczały odwiedziny syna w szpitalu na oddziale onkologicznym ( dla mnie to była rozrywka), lecz bardzo dobrze czuł się w banku korzystając z mojego konta które wyczyścił do zera, cóż w końcu był pełnomocnikiem...
Ale, wisienką na torcie jest wpajanie synowi "wartości" rodzinnych i przypominanie mu nazwiska, taaak to prawda, tatuś jest najważniejszy! Tylko (przepraszam za słownictwo)ale, k....a gdzie ten tatuś był 10 lat temu kiedy jego dziecko umierało, ach, zapomniałam, to go przytłoczyło....
Dlatego też mnie teraz nie przytłacza myśl,że muszę wyegzekwowac alimenty za te lata, pomimo tego że nie zarabiam 1000zł,mam natomiast kredyt do spłacania, ponieważ bardzo ważny tatuś zostawił nas na lodzie, z długami chorobą i bez dachu nad głową.
Nam żadna sędzina nie pomogła, ponieważ zarabiałam powyżej średniej krajowej, a tatuś, hmmm, no cóż wciąż ma świetne samopoczucie.
Osąd pozostawiam panom
2010-03-25 11:53:42 92.20.206.* | aniazimowicz
racja a ja jestem wlasnie mamusia ktora nie otrzymuje alimentow...a wiecie dlaczego? bo wiem ze mojego ex na nie nie stac,i ma prawo do zycia jak kazdy czlowiek.Mam dzieci bo bylam swiadoma macierzynstwa i daje im co moge moze kiedys zaniemoge i ojciec dzieci poprawi swoja sytuacje i im pomoze.Wezcie siekobiety dopracy bo mozna zarobic na swoje pociechy i byc z tego dumnym.Wy wolicie szarpac nerwy obczerniac ojcow i zzera was zlosc.Moze zdziwi was fakt ale jestem kobieta z dwojka dzieci samotna i daje rade i to mnie cieszy!Byly maz to facet ktory kiedys byl waszym naj i czesto nie placa bo widza jak rospieprzacie pieniadze na kosmetyki a nie na dzieci i maja racje zarobcie cos nieroby albo dajcie dzieci do ojcow jak nie dajecie rade i wieci emamuski co z wami bedzie zginiecie z glodu bo zerujecie tylko na ojcach,...tyle was matczynnosci KASA KASA I biznes alimentacyjny,cholera baby czy wy chcecie byc tylko tak spostrzegani? czy skoro macie tyle sily do walk sadowych nie mozeci wykorzystac ich do dodatkowej pracy? co was obchodzi co robi byly maz z pieniedzmi?przezciez dobro dzieci sie liczy wiec spelnijcie pierw obowiazek matek a potem patrzcie i wytykajcie bledy ojcom...DO ROBOTY !!! a tak szczerze nie nadajecie si en amatki po czujecie si epokrzywdzone posiadaniem dzieci...ile z was oplaca sbie rachunki za alimenty ile z was pali fajki? ile z was naprawde poswiecilo calosc alimentow tylko dla dzieci? odp brzmi ZERO!!! Trzymam strone facetow baby sa wstretne materialistki i maja 2 lewe.dlatego z pracujacych uczciwych facetow wyciagaja leniwe MAMUSIE kase....pozdrawiam ojcow i zycze sily.Baba tez moze zarbiac ! ania
2012-07-07 02:00:34 92.51.227.* | wiki1981
widzisz ja rowniez jestem sama mam dwoje dzieci- i nigdy nawet w trakcie malzenstwa nie dawal kasy- a cos musial jesc i sie wcos ubrac oraz miec dach nad glowa- ja na niegoitez lozylam, po kolejnej wdziecznosci jaka okazywal kurestw... i piescia odeszlam dla dobra dzieci. moja corka ma 13 lat, syn 7 do dzisiaj nie zobaczylam 1 zl. na ich zycie. a wierz mi ze zasowam na 2 etaty i poswiecam sie dla dzieci w calosci. nie mowie ze biede kepie, ale dziecko kosztuje- nie tylko rozmowa i zabawa- bo z tego go nie utrzymasz- a jedzenie, rachunki, szkola, zachcianki, ciuchy, buty. owszem zgadzam sie z toba pod wzgledem lasek ktore ciagna od facetow- ale ja nie ciagne- zawsze mowie aby corce wplacal na jej konto lub za kwote alimentow jej kupil jakies zachcianki- czy nawet jako kieszonkowe- niestety od 13 lat tylko gadam, do syna rowniez sie nie doklada, ale w miedzyczasie narobil kolejnych 3 dzieci z 2 innymi i tez nie placi i tez sie nie interesuje.- fundusz nie otrzymam bo za wysoki zarobek, komornik nie moze sciagnac a prokurator stwierdzil, ze dzieci biedy nie maja wiec nie moze go scigac-powiedz mi czy kobieta jest obojnakiem- chyba nie potrzeba dwoje do tego- ale mezczyzni to lwy- zawsze naruchaja i oleja. nie potrafie zrozumiec tylko jednego dlaczego kobiety zawsze maja uczucia i nie zostawiaja dzieci i sie nmi zajmuja i loza na nie- a facet zostaje sam biedny bez pieniedzy dla siebie i dla dziecka- ludzie przeciez dziecko od powietrza nie rosnie- daczego wy codziennie zjadacie sniadanie, ale dla waszej krwi sniadania nie ma- boze czy to takie ciezkie do zrozumienia? my mozemy sobie odmawiac wszystkiego- ale tatus nie moze bo ma ciezko- my mamy z****.. lekko!!!!!!!!!!!!
po co tu piszemy- nadstawiajmy i odchodzmy odrazu bo i tak facet bedzie mial wlasna krew w dupie- lepiej wczesniej- bo szybciej nam przejdzie...
kolezanko masz racje w tym przypadku nie warto rozrywac wlasnych nerwow- proste- my musimy meczyc sie 9 miesiecy i cale zycie pozniej- a facet jest jak pies wsiasc zostawic plyn i spadowa- a ty jestes od j****... cale zycie- a on od bawienia!!!
dlaczego nie pozwolisz twojemu bylemu naplodzic kolejnych dzieci tobie samej- bo wieszsama jak jest ciezko je utrzymac i wychowac bez pomocy drugiej strony!!!!
2011-07-20 13:39:42 194.79.25.* | jaa2
wiesz co pracuje , nie dostaje alimentów daje rade ale uwazam ze ojceiec tez powinien odpowiadac i utrzymywac dziecko nie tylko ja to był wspolna decyzja zeby miec dziecko nie tylko moja wiec kazdy musi odpowiadac za to nie tylko kobieta ale facet jesli jest prawdziwym facetem taz
2011-07-20 13:48:57 Jagna22
Odpowiedzialnością ojca jest to by zabezpieczyć przyszłość swoich dzieci!!
2013-08-18 23:46:33 83.4.222.* | jjk501
Nie żyjemy w średniowieczu. Obudź się księżniczko i weź się za pracę
2010-05-02 11:17:52 89.74.145.* | mamuśka
pomyśl co piszesz , taki biedny tatuś który nie płaci bo woli PRZEPIĆ niż dać dziecku zasługuje na co? Ma mi być żal go? Zwalnia się z pracy żeby nie płacić na święta i urodziny zero prezentu dziecku. Może twój był takim ideałem to czemu jesteś sama?
2010-04-22 10:25:12 79.163.128.* | Matka0
Ciekawa jestem czy ty Ania masz swoje dzieci, że wypowiadasz się na ten temat? Czy wiesz ile poświęcenia wymaga utrzymanie i wychowanie dziecka? Nie wszystkie kobiety żerują na facetach, chciałyby pracować lecz gdy mają dwójkę czy trójkę dzieci w tym niepełnosprawne, które wymaga wielu trosk, poświęceń, leczenia że pracodawca jest daleki od zatrudniania takiej osoby a tatusiowie mogą cały swój czas poświęcać na pracę i jeszcze nie płacą alimentów, bo nowa wybranka "tatusia "chce mieć więcej na paznokcie i waciki. Matka lub ojciec zajmujący się dzieckiem wg Kodeksu Rodzinnego Opiekuńczego swój obowiązek aliementacyjny spełnia w części lub całości przez osobiste starania i opiekę nad dzieckiem. Żebyś ty Ania kiedyś nie znalazła się w takiej sytuacji, gdzie wyjdziesz za mąż urodzą się dzieci a facet zacznie znęcać się nad tobą i olewać dzieci. Odejdziesz od niego by nie zwariować i dla dobra zdrowia psychicznego dzieci i zostaniesz bez środków do życia bo będzie uchylał się od płacenia alimentów. Nawet jak podejmiesz pracę to sam pracodawca Cię zwolni bo będąc na zwolnieniach na dzieci, które często chorują nie będziesz produktywna. Nie daj Boże, że jeszcze dziecko zachoruje na poważną chorobę, dostanie grupę niepełnosprawności a ty niedość że nie dostaniesz alimentów, nie pójdziesz do pracy bo kto będzie się opiekował niepełnosprawnym dzieckiem? zostaniesz bez srodków do życia i twoje dzieci, więc zrobisz wszystko by zmusić swojego byłego męza -" uczciwego tatusia" jak piszesz by łożył na swoje dzieci. Żeby taki scenariusz Cię nie spotkał w życiu, nawet przy dobrych założeniach na szczęśliwą rodzinę. Powodzenia mam nadzieję że za kilka lub kilkanaście lat na forum nie zaczsniesz szykanować tych facetów, których jak mówisz są "uczciwymi tatusiami".
2010-02-18 15:15:57 77.255.183.* | maxima 112
wie Pan co ,proszę nie wyzywać kobiet które się upominają o to co im się słusznie należy.Pan chyba działa na zasadzie psa zrobić i o resztę niech się suka martwi .Ja te Panie popieram ponieważ jestem w takiej samej sytuacji.Mój Były nie pracuje od 21 lat czyli tyle samo ile mój syn ma .Ja w 1992 roku straciłam pracę w ramach redukcji stanowisk zostałam z dziećmi na zasiłku +alimenty z Funduszu bo mój były stwierdził iż on do pracy nie pójdzie bo po co .W 2002 roku udało mi się znaleźć pracę i wówczas straciłam prawo do alimentów bo wyszło że nasz dochód przekracza minimum na osobę i tak do tej pory mój były nie pokwapił się do pracy ,w między czasie żeby uniknąć ścigania komornika za długi (nie tylko alimenty)został bezdomny tylko na niby bo dalej zamieszkiwał z konkubiną i 7-miorgiem dzieci z tamtego związku.I co i dalej egzekucja komornicza bezskuteczna.Nie mógł nawet zapłacić miesięcznie nędzne 100 zł.I pytam kto tu jest szmatą nie pracującą ?Ładnie wyglądały by dzieci u Tatusia i jego konkubiny którzy żyją z zasiłków z OPS-u bo oboje nie splamią rąk pracą.I jeszcze jedno nie zdziwiło by mnie nawet to jak kiedyś Tatuś przypomni sobie o dzieciach najstarszych tylko dla tego że nie będzie miał na kromkę chleba.
2010-01-25 14:08:14 89.230.52.* | marika27
ciekawe jak ten "tatuś " pójdzie z 10 miesięcznym dzieckiem do pracy :). zyczę Panu mądralińskiemu powodzenia - a może przy zarobkach 1500 zł wynajmie Pan opiekunkę za 1300 zł i bedzie żył z dzieckiem za 200 zł.
Tylko szmaciarz i wyrodny ojciec potrafi tak pisać. Na wódeczkę, samochody i gadzety Was stać ale żeby dziecku kupić np. spodnie to nagle płaczecie że nie macie. Ktoś napisał powyżej że Państwo nie powinno płacić za alimeciarza śmierdziela. jestem za!!! Taki śmierdziel powinien zamiatać ulice i w ten sposób zarobić na alimenty. Seks to nie tylko przyjemność, kiedyś kończy się na obowiązkach. A Wy pseudo tatusiowie o tych obowiązkach zapominacie!! Widzicie tylko czubek własnego nocha!!!
2010-01-13 23:04:11 olowas

do roboty sie wezcie szmatlawce to niby ojciec ma
tylko dawac na dziecko dlaczego was nie zamykaja za 5
ty czy 7 my zwiazek malzenski ?Powinno sie takie
szmaty jak wy palic na stosach a dzieci trafialyby do
tatusiow a tatus napewno nie pojdzie do komornika tak
jak wy.

Nie rozumiem cię,człowieku. Sam płacę alimenty, niekoniecznie zgadzam się z ich wysokością, ale to przecież generalnie dziecku służy,. Doceniam troskę matki mimo nienawiści, którą do mnie żywi. Pracuje - może ciężej niż ja, widocznie trochę głupiej, bo za mniej, ale to inna sprawa. Tej pani w nieciekawym wieku współczuję, bo faktycznie ciężka sytuacja. A tego typu ojciec (jak ci inni ukrywający dochody, zaniedbujący dzieci) to zwykła gnida i kanalia. Pewnie przyjdzie refleksja, bo jakiż sens życia takiego gada? Najgorsze, że dzięki takim gnidom i pasożytom uczciwi starający się ojcowie mają odbierane bądź ograniczane prawa do dzieci, bo wrzucani są do jednego wora. Ostatnio nawet w sądzie rodzinnym, gdy prosiłem w sekretariacie o poważne potraktowanie mojego wniosku w jednej z tysięcy spraw, usłyszałem "no tak, tatusiowie tak zwani, w dupie mają biedne dzieci" - od sekretarki sądowej, która pojęcia nie miała, o co w ogóle chodziło w mojej sprawie (była o ustalenie kontaktów, bo b.żona utrudniała). Niezależnie od mojej oceny postawy tych parszywców niepłacących i olewających kontakty sądy są od tego, żeby analizowały każdą sytuację indywidualnie, a nie kierowały się społecznymi fobiami czy uprzedzeniami. Co zrobić, żeby w sądach rodzinnych nie było selekcji negatywnej? (dlaczego IQ > 75 powoduje, że takie panie oraz wszyscy panowie niezależnie od IQ są już sędziami okręgowymi?) To też jest społecznie ważna dziedzina prawa. Polska nota bene przegrywa dokładnie wszystkie sprawy o jakość procedur sądowych, za co płacimy oczywiście my. Podobnie jak za te niepłacone alimenty. Kolejne pozdrowienia dla obszczymurów.
2014-06-09 10:30:03 79.184.144.* | bobo;P
Ogólnie to pan co obraża kobiety bo bierze je jedną miarą to naawet nie rozumie syyuacji,jak ty nie płacisz to kto głupku ty jeden utrzymuje wasze dziecko??matka bo ty masz w dupie za przeproszeniem rodzinę ,bo ci się piórko okręciło !A to ,że ty oceniasz kobiety jedną miarą i tak nisko znaczy ze bardzo nisko upadasz!kobiety ciężko pracują ,wychowują dzieci,gdy są chore kto im pomaga ??Owszem są ojcowie co świata poza rodziną nie widzą ,ale to wszystko jak sie ułoży zależy od rodziców oboje,a nie mamy czy taty...do tego musi byc dwóch tak jak grzebałes malenstwo bo sama sobie nie zrobiła kobieta!!!Więc ogarnij dupę i nie wypowiadaj sie!!!!
2012-11-13 18:35:36 37.108.156.* | monia901
ja też jestem w sytuacji,gdzie ojciec mojego dziecka skutecznie od lat unika płacenia alimentów i nie obwiniam wszystkich facetów za to,bo nie wszyscy są ojcami mojego dziecka.No i nie wszyscy są s****.......