Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na

Czy można obniżyć stawkę za użytkowanie wieczyste

0
Podziel się:

Użytkownik może żądać obniżenia stawki za użytkowanie wieczyste jeżeli nieruchomość wykorzystuje na inne cele, a właściwy organ nie zaktualizował opłaty.

Czy można obniżyć stawkę za użytkowanie wieczyste

Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste użytkownik opłaca w wysokości iloczynu wartości nieruchomości oraz stawki procentowej opłaty uzależnionej od celu, na jaki dana nieruchomości została oddana w użytkowanie wieczyste. Stawki opłaty, poza pierwszą, która jest najwyższa, zgodnie z Ustawą o gospodarce nieruchomościami z 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 115, poz. 741 z późn. zm.) wynoszą 0,3, 1, 2 i 3 procent w przypadku nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste na pozostałe cele. Zatem, najwyższa stawka 3 proc. dotyczy najczęściej nieruchomości wykorzystywanych komercyjnie.

Zdarzyć się jednak może, że odnośnie nieruchomości, której kupno rozważamy zastosowanie znajduje stawka wyższa niż maksymalna przewidziana przez art. 72 ust. 3 Ustawy o gospodarce nieruchomościami. Jak to możliwe?

Po pierwsze, zgodnie z art. 76 Ustawy w stosunku do gruntów, dla których właściwa byłaby stawka 3 proc., a stanowią one własność Skarbu Państwa - wojewoda zarządzeniem, a jeśli stanowią one własność jednostek samorządu terytorialnego - odpowiednia rada lub sejmik w drodze uchwały, mogą podnieść tę stawkę, jednak tylko przed oddaniem nieruchomości w użytkowanie wieczyste.

Po drugie, podwyższenie, jak i obniżenie stawki w stosunku do nieruchomości gruntowej oddanej już w użytkowanie wieczyste, może także nastąpić w konsekwencji trwałej zmiany sposobu korzystania z nieruchomości, powodującej zmianę celu, na który nieruchomość została oddana w użytkowanie wieczyste. Zgodnie z art. 73 ust. 2 Ustawy stawkę procentową opłaty rocznej zmienia się tak, by dostosowana była do nowego celu w drodze wypowiedzenia zmieniającego, w trybie właściwym dla wypowiedzeń aktualizacyjnych opłaty rocznej.

[ ( http://static1.money.pl/i/h/81/14673.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/przeksztalcenie;uzytkowania;wieczystego;we;wlasnosc;jak;to;zrobic,177,0,528049.html) Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność. Jak to zrobić?
Jasnym jest, że organ zmotywowany jest do podjęcia wysiłku wypowiedzenia dotychczasowej opłaty jedynie, gdy nowy sposób korzystania z nieruchomości prowadzi do zastosowania nowej wyższej stawki procentowej i co za tym idzie, zwiększenia swoich wpływów. Ustawodawca zadbał jednak także by użytkownik wieczysty mógł żądać aktualizacji stawki przez jej obniżenie, jeżeli nieruchomość wykorzystuje na inne cele, a właściwy organ nie podjął aktualizacji.

Trzeba jednak mieć na względzie, że wyżej omówione zasady mają zastosowanie do nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste po wejściu w życie Ustawy czyli po 1 stycznia 1998 r.

Czy możliwe jest wystąpienie z analogicznym żądaniem, gdy nieruchomość oddano w użytkowanie wieczyste przed tą datą?

W przypadku nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste przed 1 stycznia 1998 r. przepisy nie są już tak klarowne i do niedawna wydawało się, że raz ustalona stawka wyższa niż 3 proc. nie może zostać już obniżona. I to nawet mimo zmiany sposobu korzystania z nieruchomości uzasadniającej niższą stawkę.

[ ( http://static1.money.pl/i/h/37/t86053.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/opodatkowanie;wynajmu;mieszkan,174,0,578222.html) Opodatkowanie wynajmu mieszkań
Wszystko to za sprawą art. 221 ust. 1 przepisów przejściowych Ustawy, który wyłącza zastosowanie stawek opisanych w art. 72 ust. 3 Ustawy (tj. 0,3, 1, 2, 3 proc.) do nieruchomości, dla których stawki procentowe opłat rocznych zostały ustalone jako wyższe niż 3 proc. przed 1 stycznia 1998 r.

Można by sądzić, że skoro do takich nieruchomości nie mają zastosowania stawki wymienione w art. 72 ust. 3, to także wyłączony jest w stosunku do nich tryb zmiany stawki wynikający ze zmiany sposobu korzystania opisany w art. 73 ust. 2, bowiem jego zastosowanie prowadzi w rezultacie do ustalenia jednej ze stawek wymienionych w art. 72 ust. 3, co Ustawa wyraźnie wyłącza. Nie zostało to jednak wyraźnie uregulowane przez ustawodawcę.

Zarówno doktryna, jak i orzecznictwo milczały w tej kwestii, jednak w marcu 2011 roku, w jednej ze spraw podjęto polemikę z interpretacją przepisów prowadzącą do przyjęcia niemożności obniżenia stawki ustalonej przed 1 stycznia 1998 r. na poziomie wyższym niż 3 proc., nawet wobec zmiany sposobu korzystania z nieruchomości. Do polemiki tej włączył się Sąd Apelacyjny w Warszawie wyrokiem z 17 marca 2011 r. (sygn. I ACa 1012/10), którego zdaniem zmiana korzystania z nieruchomości może być podstawą zmiany także starych stawek opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego.

Faktem jest, że orzeczenia sądów nie należą w Polsce do źródeł prawa i co do zasady wiążą jedynie strony danego postępowania, jednak wobec braku innych wskazówek interpretacyjnych, orzeczenie to mocą autorytetu sądu, który je wydał może oddziaływać na rozstrzygnięcia zapadające w tej kwestii w podobnych sprawach.

Czytaj w Money.pl
[ ( http://static1.money.pl/i/h/246/t88054.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/wiadomosci/artykul/uzytkowanie;wieczyste;-;dlaczego;jest;korzystne;dla;dewelopera,123,0,614011.html) Użytkowanie wieczyste - dlaczego jest korzystne dla dewelopera? Deweloper nie musi wydawać pieniędzy na zakup ziemi, a jednocześnie jest właścicielem budynków, które wybuduje.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/228/t45796.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/wiadomosci/artykul/rzad;za;zmiana;prawa;uzytkowania;wieczystego;w;prawo;wlasnosci,250,0,818426.html) Rząd za zmianą prawa użytkowania wieczystego w prawo własności Użytkownicy staliby się właścicielami. Zmiany mają być wprowadzone stopniowo.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/145/t91281.jpg ) ] (http://dom.money.pl/wiadomosci/poradniki/artykul/co;robic;gdy;wzrosly;oplaty;za;uzytkowanie;wieczyste,193,0,594113.html) Co robić gdy wzrosły opłaty za użytkowanie wieczyste? Możemy starać się o bonifikatę lub złożyć odwołanie do SKO.

Autorka jest aplikantką radcowską w Kancelarii Radcy Prawnego Małgorzaty Sobol

Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
money.pl
KOMENTARZE
(0)