Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
członek zarządu
05.10.2011 09:00

Ile trwa kadencja członka zarządu spółki z o. o.

Mandat członka zarządu wygasa w dniu odbycia zgromadzenia wspólników zatwierdzającego sprawozdanie za pełny rok obrotowy pełnienia funkcji.

Podziel się
Dodaj komentarz
(Redbaron/Dreamstime.com)

Czy członek zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powołany uchwałą wspólników _ na czas nieoznaczony _ jest upoważniony do skutecznej reprezentacji spółki po upływie roku obrotowego pełnienia funkcji, w sytuacji kiedy umowa spółki nie zawiera żadnych postanowień dotyczących czasu trwania kadencji? Odpowiedź na tak postawione pytanie musi brzmieć negatywnie.

Często w praktyce zdarza się, iż wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powołują członka (członków) zarządu na czas nieokreślony, chociaż w umowie spółki brakuje postanowień regulujących tę materię. W konsekwencji, pomimo corocznego zatwierdzania sprawozdania finansowego, brak jest dodatkowej uchwały wspólników powołującej ponownie daną osobę do zarządu spółki. W takiej sytuacji osoba ta nie będzie upoważniona do pełnienia funkcji członka zarządu w kolejnym roku obrotowym.

Zasada jednorocznej kadencyjności

Analizując treść przepisów Kodeksu spółek handlowych, należy stwierdzić, iż regułą w spółkach kapitałowych jest kadencyjność organów zarządzających i nadzorczych. Powyższa reguła odnosi się również do członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w sytuacji, kiedy umowa spółki nie reguluje tej kwestii odmiennie. Jeżeli bowiem umowa spółki nie stanowi inaczej, mandat członka zarządu wygasa z dniem odbycia zgromadzenia wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za pierwszy pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka zarządu (art. 202 § 1 Kodeksu spółek handlowych ).

Natomiast w przypadku powołania członka zarządu na okres dłuższy niż rok, mandat członka zarządu wygasa z dniem odbycia zgromadzenia wspólników, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka zarządu, chyba że umowa spółki stanowi inaczej (art. 202 § 2 Kodeksu spółek handlowych).

Nie może budzić wątpliwości, iż powyższe regulacje mają charakter norm względnie obowiązujących, a to oznacza że wspólnicy mogą w umowie spółki odmiennie uregulować chwilę wygaśnięcia mandatu członka zarządu. W konsekwencji, jeżeli wspólnicy spółki tego nie uczynią, kadencja członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - co do zasady - wynosi jeden rok.


Sposoby wyłączenia zasady jednorocznej kadencyjności

Prowadzenie spółki z o. o.

Jakie są plusy i minusy takiej formy organizacyjnejZasadę jednorocznej kadencyjności członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością można zatem wyłączyć, po pierwsze: w umowie spółki, po drugie: powołując członka zarządu na okres dłuższy niż rok, ale ściśle określony (nie spełnia tego wymogu bezterminowe powołanie członka zarządu, czyli _ na czas nieoznaczony _).

We wszystkich pozostałych sytuacjach znajdzie zastosowanie reguła, przewidująca wygaśnięcie mandatu członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialności z dniem odbycia zgromadzenia wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za pierwszy pełny rok obrotowy pełnienia funkcji.

Należy zaznaczyć, że wspomniana zasada jednorocznej kadencji znajdzie także zastosowanie nawet pomimo faktu, iż członek zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością został powołany uchwałą wspólników na czas nieoznaczony, jeżeli w umowie brak wyraźnego postanowienia wyłączającego wspomnianą wyżej zasadę.

Uchwała Sądu Najwyższego

Powyższe stanowisko zostało potwierdzone uchwałą Sądu Najwyższego z 21 lipca 2010 r. (III CZP 23/10), która - na gruncie praktycznym - zakończyła spór w doktrynie, dotyczący czasu trwania kadencji członków zarządu powołanych uchwałą wspólników na czas nieokreślony, w sytuacji kiedy umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w tej kwestii milczy.

**Kontrola w spółce z o. o.

**Kto może ją zrobićW wyżej wspomnianej uchwale możemy przeczytać m.in., że jeżeli w ocenie wspólników wartością większą od kadencyjności jest zapewnienie zarządowi stabilizacji i ciągłości wykonywania funkcji zarządczych, wspólnicy mogą dać temu wyraz w umowie spółki. Nie ma przeszkód, aby strony w umowie spółki uregulowały kwestię wygaśnięcia mandatu w odmienny sposób od wynikającego z dyspozycji art. 202 § 1 Kodeksu spółek handlowych i określiły, że powołanie członków zarządu następuje na czas nieokreślony.

Zamieszczenie bowiem takiego postanowienia o powołaniu będzie równoznaczne z wyłączeniem stosowania przewidzianej w wyżej wymienionym przepisie reguły wygaśnięcia mandatu z dniem odbycia zgromadzenia wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za pierwszy pełny rok obrotowy pełnienia funkcji. W takim wypadku mandat członka zarządu wygaśnie jedynie wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania ze składu zarządu.

Inne artykuły o spółkach z o. o. znajdziesz w Money.pl
[ ( http://static1.money.pl/i/h/240/t138224.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/jak;zlozyc;rezygnacje;z;funkcji;czlonka;zarzadu;spolki;z;o;o;,96,0,901472.html) Jak złożyć rezygnację z funkcji członka zarządu spółki z o. o. Składając oświadczenie o rezygnacji należy wyraźnie wskazać, że dotyczy ona funkcji członka zarządu, a nie jedynie danej funkcji w organie spółki - np. prezesa.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/26/t141338.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/walne;zgromadzenie;spoznione;ale;uchwaly;wazne,13,0,895245.html) Walne zgromadzenie spóźnione, ale uchwały ważne Naruszenie ustawowego terminu do odbycia zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki z o.o. nie powoduje nieważności podjętych na nim uchwał.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/139/t128907.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/zablokowanie;wpisu;nowego;akcjonariusza;do;ksiegi;akcyjnej,69,0,879173.html) Zablokowanie wpisu nowego akcjonariusza do księgi akcyjnej Zarząd spółki musi zawiadomić, dotychczasowego udziałowca o zamiarze wykreślenia go z księgi akcyjnej. Były akcjonariusz ma dwa tygodnie na sprzeciw.

Autor jest radcą prawnym w Chałas i Wspólnicy Kancelaria Prawna

Tagi: członek zarządu, wiadomości, prawo spółek, porady, porady prawne, prawo, wiadmości, najważniejsze, czołówki
Źródło:
CHWP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz