Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

W | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - uchwały i postanowienia w przedmiocie powszechnie obowiązującej wykładni ustaw (1990-1997).
rok
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: W
sygnaturaopispublikacja
W 2/97 Postanowienie z dnia 1997-11-12
Z.U. 1997 / 3_4 / 63
W 1/97 Uchwała z dnia 1997-04-30
art. 5, art. 91 ust. 3, art. 79 ust. 3 i art. 87 ust. 4 ustawy z dnia 28 maja 1993 roku - Ordynacja wyborcza do Sejmu RP oraz art. 77 ust. 2 tej ustawy w związku z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 1991 roku - Ordynacja wyborcza do Senatu RP
Z.U. 1997 / 2 / 26
W 9/96 Postanowienie z dnia 1997-11-12
Z.U. 1997 / 3_4 / 61
W 7/96 Uchwała z dnia 1997-05-14
w sprawie języka państwowego i języka urzędowania rządowych i samorządowych władz administracyjnych
Z.U. 1997 / 2 / 27
W 5/96 Postanowienie z dnia 1997-04-29
Z.U. 1997 / 2 / 28
W 4/96 Postanowienie z dnia 1996-11-26
Z.U. 1996 / 6 / 58
W 3/96 Postanowienie z dnia 1996-12-18
Z.U. 1996 / 6 / 59
W 2/96 Uchwała z dnia 1996-05-15
w sprawie wartości początkowej budowli (OTK 1996 t. I 255-273)
Z.U. 1996 / 3 / 23
W 11/96 Postanowienie z dnia 1997-11-12
Z.U. 1997 / 3_4 / 62
W 10/96 Uchwała z dnia 1997-04-09
art. 53 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z 10 grudnia 1994 roku o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin
Z.U. 1997 / 2 / 25
W 1/96 Uchwała z dnia 1996-02-13
w sprawie referendum (OTK 1996 cz. I s. 189-200)
Z.U. 1996 / 1 / 7
W 8/95 Uchwała z dnia 1996-05-28
Z.U. 1996 / 3 / 24
W 6/95 Uchwała z dnia 1995-12-13
(OTK 1995 cz. II)
Z.U. 1995 / 3 / 23
W 5/95 Uchwała z dnia 1995-11-14
(OTK 1995 cz. II)
Z.U. 1995 / 3 / 22
W 4/95 Postanowienie z dnia 1995-10-03
(OTK 1995 cz. II)
Z.U. 1995 / 2 / 13
nowsze 1 2 3 4 5
  • Adres publikacyjny: