Sygnatura dokumentu: Kodeks spółek handlowych
Sygnatura: DU rok 2000 numer 94 poz. 1037
Tytuł: Kodeks spółek handlowych
Data ogłoszenia: 2000-11-08
Data wejscia w życie: 2000-11-08

Art. 592. 

Członek zarządu, który dopuszcza do wydania dokumentów akcji: 

1) niedostatecznie opłaconych,  

2) przed zarejestrowaniem spółki,  

3) w przypadku podwyższenia kapitału zakładowego - przed zarejestrowaniem podwyższenia  

- podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.  

Ostatnie wątki na forum