Sygnatura dokumentu: Kodeks spółek handlowych
Sygnatura: DU rok 2000 numer 94 poz. 1037
Tytuł: Kodeks spółek handlowych
Data ogłoszenia: 2000-11-08
Data wejscia w życie: 2000-11-08

Art. 591.  Kto przy głosowaniu na walnym zgromadzeniu lub wykonywaniu praw mniejszości posługuje się:

1) fałszywym zaświadczeniem o złożeniu dokumentu akcji uprawniającej do głosowania, 

2) cudzym dokumentem akcji bez zgody właściciela, 

3) cudzym dokumentem akcji, która nie uprawnia jej właściciela do głosowania, 

4)  fałszywym zaświadczeniem o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki publicznej, 

5)  fałszywymi instrukcjami do głosowania na walnym zgromadzeniu spółki publicznej 

- podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. 

Ostatnie wątki na forum