Sygnatura dokumentu: Kodeks spółek handlowych
Sygnatura: DU rok 2000 numer 94 poz. 1037
Tytuł: Kodeks spółek handlowych
Data ogłoszenia: 2000-11-08
Data wejscia w życie: 2000-11-08

Art. 58. Rozwiązanie spółki powodują:

1) przyczyny przewidziane w umowie spółki,  

2) jednomyślna uchwała wszystkich wspólników,  

3) ogłoszenie upadłości spółki,  

4) śmierć wspólnika lub ogłoszenie jego upadłości,  

5) wypowiedzenie umowy spółki przez wspólnika lub wierzyciela wspólnika,  

6) prawomocne orzeczenie sądu.  

Ostatnie wątki na forum