Sygnatura dokumentu: Kodeks spółek handlowych
Sygnatura: DU rok 2000 numer 94 poz. 1037
Tytuł: Kodeks spółek handlowych
Data ogłoszenia: 2000-11-08
Data wejscia w życie: 2000-11-08

Art. 25. Umowa spółki jawnej powinna zawierać:

1) firmę i siedzibę spółki,  

2) określenie wkładów wnoszonych przez każdego wspólnika i ich wartość,  

3) przedmiot działalności spółki,  

4) czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony.  

Art. 251.  § 1. Spółka jawna powstaje z chwilą wpisu do rejestru.

§ 2. Osoby, które działały w imieniu spółki po jej zawiązaniu, a przed jej wpisaniem do rejestru, za zobowiązania wynikające z tego działania odpowiadają solidarnie.

Ostatnie wątki na forum