Sygnatura dokumentu: Kodeks pracy
Zobacz i pobierz dokument
Sygnatura: DU rok 1974 numer 24 poz. 141
Tytuł: Kodeks pracy
Data ogłoszenia: 1974-07-05
Data wejscia w życie: 1974-07-05

Art. 166.  Część urlopu nie wykorzystaną z powodu:

1)  czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby,  

2) odosobnienia w związku z chorobą zakaźną,  

3) odbywania ćwiczeń wojskowych albo przeszkolenia wojskowego przez czas do 3 miesięcy,  

4) urlopu macierzyńskiego 

pracodawca jest obowiązany udzielić w terminie późniejszym. 

Ostatnie wątki na forum