Kodeks pracy

Sygnatura dokumentu: Kodeks pracy
Zobacz i pobierz dokument
Sygnatura: DU rok 1974 numer 24 poz. 141
Tytuł: Kodeks pracy
Data ogłoszenia: 1974-07-05
Data wejscia w życie: 1974-07-05

Art. 297.  Minister Pracy i Polityki Socjalnej określi w drodze rozporządzenia:

1)  sposób ustalania wynagrodzenia:  

a) przysługującego w okresie niewykonywania pracy, 

b)  stanowiącego podstawę ustalania wysokości kar pieniężnych, potrąceń, odszkodowań, odpraw pośmiertnych lub innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy,  

2)  sposób ustalania wysokości dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia.  

Ostatnie wątki na forum