Money.plPrawoAkty prawne

Ujednolicone akty prawne

Kodeks pracy

DZIAŁ ÓSMY Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem

Kodeks pracy

Sygnatura dokumentu: Kodeks pracy
Zobacz i pobierz dokument
Sygnatura: DU rok 1974 numer 24 poz. 141
Tytuł: Kodeks pracy
Data ogłoszenia: 1974-07-05
Data wejscia w życie: 1974-07-05
Kodeks pracy - WYBRANE ARTYKUŁY
 • Art. 179. kp
  Art. 179.  § 1.  Pracodawca zatrudniający pracownicę w ciąży lub karmiącą dziecko piersią przy pracy wymienionej w przepisach wydanych...
 • Art. 180. kp
  Art. 180.  § 1.   Pracownicy przysługuje urlop macierzyński w wymiarze: 1) 20 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka przy...
 • Art. 184. kp
  Art. 184.   Za czas urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego oraz urlopu ojcowskiego przysługuje zasiłek macierzyński...
 • Art. 185. kp
  Art. 185. § 1.  Stan ciąży powinien być stwierdzony świadectwem lekarskim. § 2.   Pracodawca jest obowiązany udzielać pracownicy...
 • Art. 187. kp
  Art. 187. § 1.  Pracownica karmiąca dziecko piersią ma prawo do dwóch półgodzinnych przerw w pracy wliczanych do czasu pracy....
Ostatnie wątki na forum