Kodeks pracy

Sygnatura dokumentu: Kodeks pracy
Zobacz i pobierz dokument
Sygnatura: DU rok 1974 numer 24 poz. 141
Tytuł: Kodeks pracy
Data ogłoszenia: 1974-07-05
Data wejscia w życie: 1974-07-05

Art. 239. § 1. Układ zawiera się dla wszystkich pracowników zatrudnionych przez pracodawców objętych jego postanowieniami, chyba że strony w układzie postanowią inaczej.

§ 2. Układem mogą być objęte osoby świadczące pracę na innej podstawie niż stosunek pracy; układem mogą być również objęci emeryci i renciści.

§ 3.  Układu nie zawiera się dla:

1) członków korpusu służby cywilnej,  

2) pracowników urzędów państwowych zatrudnionych na podstawie mianowania i powołania,  

3) pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie wyboru, mianowania i powołania w:  

a) urzędach marszałkowskich,  

b) starostwach powiatowych,  

c) urzędach gminy,  

d) biurach (ich odpowiednikach) związków jednostek samorządu terytorialnego,  

e) biurach (ich odpowiednikach) jednostek administracyjnych jednostek samorządu terytorialnego,  

4) sędziów i prokuratorów.  

Ostatnie wątki na forum