Sygnatura dokumentu: Kodeks pracy
Zobacz i pobierz dokument
Sygnatura: DU rok 1974 numer 24 poz. 141
Tytuł: Kodeks pracy
Data ogłoszenia: 1974-07-05
Data wejscia w życie: 1974-07-05

Art. 245.  W trybie przewidzianym w art. 244 § 3 ustala się:

1) zasady i tryb powoływania komisji, 

2) czas trwania kadencji, 

3) liczbę członków komisji. 

Ostatnie wątki na forum