Kodeks pracy

Sygnatura dokumentu: Kodeks pracy
Zobacz i pobierz dokument
Sygnatura: DU rok 1974 numer 24 poz. 141
Tytuł: Kodeks pracy
Data ogłoszenia: 1974-07-05
Data wejscia w życie: 1974-07-05
Kodeks pracy - WYBRANE ARTYKUŁY
 • Art. 28. kp
  Art. 28. 
 • Art. 31. kp
  Art. 31.    Oddział 3 Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem
 • Art. 60. kp
  Art. 60.   Jeżeli pracodawca rozwiązał umowę o pracę w okresie wypowiedzenia z naruszeniem przepisów o rozwiązywaniu umów o pracę bez...
 • Art. 63. kp
  Art. 63.  Umowa o pracę wygasa w przypadkach określonych w kodeksie oraz w przepisach szczególnych. Art. 63 1 .  § 1.  Z dniem...
 • Art. 66. kp
  Art. 66. § 1.   Umowa o pracę wygasa z upływem 3 miesięcy nieobecności pracownika w pracy z powodu tymczasowego aresztowania, chyba że...
Ostatnie wątki na forum