Money.plPrawoAkty prawne

Ujednolicone akty prawne

Kodeks karny skarbowy

DZIAŁ I Przepisy wstępne

Rozdział 14 Właściwość organów postępowania przygotowawczego

Kodeks karny skarbowy

Sygnatura dokumentu: Kodeks karny skarbowy
Zobacz i pobierz dokument
Sygnatura: DU rok 1999 numer 83 poz. 930
Tytuł: Kodeks karny skarbowy
Data ogłoszenia: 1999-10-15
Data wejscia w życie: 1999-10-15
Kodeks karny skarbowy - WYBRANE ARTYKUŁY
  • Art. 119. kks
    Art. 119. § 1. Interwenient roszczący sobie prawo do przedmiotów podlegających przepadkowi może dochodzić swych roszczeń w...
  • Art. 122a. kks
    Art. 122a. § 1. W sprawach o wykroczenia skarbowe oskarżony może korzystać z pomocy jednego obrońcy. § 2. Obrońcą w sprawie o...
  • Art. 130. kks
    Art. 130. Przedmiot, co do którego powstaje wątpliwość, komu należy go wydać, można złożyć do depozytu także we właściwym miejscowo...
Ostatnie wątki na forum