Money.plPrawoAkty prawne

Ujednolicone akty prawne

Kodeks karny skarbowy

DZIAŁ I Przepisy wstępne

Rozdział 14 Właściwość organów postępowania przygotowawczego

Sygnatura dokumentu: Kodeks karny skarbowy
Zobacz i pobierz dokument
Sygnatura: DU rok 1999 numer 83 poz. 930
Tytuł: Kodeks karny skarbowy
Data ogłoszenia: 1999-10-15
Data wejscia w życie: 1999-10-15
Kodeks karny skarbowy - WYBRANE ARTYKUŁY
 • Art. 116a. kks
  Art. 116a. Jeżeli rozpoznanie sprawy w sądzie miejscowo właściwym nie jest możliwe w czasie zapewniającym uniknięcie przedawnienia...
 • Art. 119. kks
  Art. 119. § 1. Interwenient roszczący sobie prawo do przedmiotów podlegających przepadkowi może dochodzić swych roszczeń w...
 • Art. 133. kks
  Art. 133. § 1. Postępowanie przygotowawcze prowadzą: 1) urząd celny - w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe...
 • Art. 134. kks
  Art. 134. § 1. Postępowanie przygotowawcze prowadzą także: 1) (261) Straż Graniczna - w sprawach o przestępstwa skarbowe i...
Ostatnie wątki na forum