Sygnatura dokumentu: Kodeks karny skarbowy
Zobacz i pobierz dokument
Sygnatura: DU rok 1999 numer 83 poz. 930
Tytuł: Kodeks karny skarbowy
Data ogłoszenia: 1999-10-15
Data wejscia w życie: 1999-10-15
Kodeks karny skarbowy - WYBRANE ARTYKUŁY
 • Art. 117. kks
  Art. 117. § 1. Orzekanie w sprawach o wykroczenia skarbowe następuje wyłącznie w postępowaniu: 1) w przedmiocie udzielenia zezwolenia...
 • Art. 124. kks
  Art. 124. § 1. Pociągnięcie podmiotu do odpowiedzialności posiłkowej następuje w formie postanowienie. § 2. Postanowienie, o którym...
 • Art. 134. kks
  Art. 134. § 1. Postępowanie przygotowawcze prowadzą także: 1) (261) Straż Graniczna - w sprawach o przestępstwa skarbowe i...
 • Art. 135. kks
  Art. 135. § 1. W wypadku gdy sprawcy zarzucono kilka przestępstw skarbowych albo wykroczeń skarbowych, względnie gdy zachodzi zbieg...
Ostatnie wątki na forum