Sygnatura dokumentu: Kodeks cywilny
Zobacz i pobierz dokument
Sygnatura: DU rok 1964 numer 16 poz. 93
Tytuł: Kodeks cywilny
Data ogłoszenia: 1964-05-18
Data wejscia w życie: 1964-05-18

Art. 835. Przez umowę przechowania przechowawca zobowiązuje się zachować w stanie nie pogorszonym rzecz ruchomą oddaną mu na przechowanie.